Orașul SUCEAVA

Exprimă-te!

Implică-te! Suceava în imagini

22 aprilie – Ziua Pământului

Data publicării
Categoria

Ziua Pământului este un eveniment din calendarul ecologic, ce simbolizează responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a proteja natura şi mediul înconjurator şi este marcată, pe toata planeta, la data de 22 aprilie, an de an, începând din anul 1970.

Evenimentul a fost gândit ca un prilej de sensibilizare a populaţiei în legatură cu prejudiciile aduse mediului. Ironically, at the time there were great fears of global cooling and the possibility of another ice age. In mod surprinzător, la momentul acela, existau temeri mari de răcire globală, precum şi posibilitatea de instalare a altei ere glaciare.

După peste patru decenii de la prima marcare a Zilei Pământului, acesta este în pericol mai mare de încălzire globală.

Planeta Pământ este ameninţată astăzi de schimbările climatice care reprezintă una din cele mai mari provocări cu care ne confruntăm şi îngrijorează mulţi oameni, întristează multe feţe. Acest fapt a condus la alegerea sloganului din acest an pentru Ziua Pământului: Chipuri ale schimbărilor climatice.

OMUL şi acţiunile sale iraţionale constituie cauza acestor schimbări! Activităţile umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor…) contribuie semnificativ la creşterea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi încălzirea climei.

Impactul schimbărilor climatice se reflectă în: creşterea temperaturii medii cu variaţii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, reducerea volumului calotelor glaciare, creşterea nivelului oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, modificări în desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversităţii.

Din fericire, suntem înzestraţi cu toate abilităţile, instrumentele, oportunităţile şi posibilităţile de decizie pentru a produce schimbările de comportament necesare în lupta cu acest fenomen; în acelaşi timp schimbările climatice reprezintă şi cea mai mare provocare a timpurilor noastre, dar şi cea mai mare oportunitate pentru omenire – o oportunitate fără precedent de a construi o lume sănătoasă, prosperă, bazată pe o economie fundamentată pe energie curată.

Ziua Pământului 2013 poate fi un bun prilej de a promova politici climatice, energia eficientă, energia regenerabilă şi locuri de muncă ecologice. Desigur, acest lucru nu se poate realiza decât prin efortul cetăţenilor, al companiilor, administraţiilor locale şi al guvernelor lumii.

Dar probabil că cel mai uşor este să controlăm spaţiul nostru vital, cel în care funcţionăm, şi prin comportamentele pe care le manifestăm să facem o diferenţă şi să provocăm o schimbare care să ne bucure pe toţi.

Unii dintre noi şi-au însuşit deja obiceiul de a menţine mediul curat, dar încă nu am ajuns la acea majoritate prin care să determinăm schimbarea la nivelul întregii populaţii. Tot mai vedem mormane de deşeuri aruncate unde nu ar trebui şi o stare de indiferenţă faţă de calitatea mediului.

Protejaţi Planeta Pământ, la nivel local sau la nivel global în fiecare zi, nu doar de Ziua Pământului! Community gardens, recycling programs, energy conservation, planting trees and green education are just some of the activities we can become involved in all year round. Protejarea spaţiilor verzi, derularea de programe de reciclare, conservarea energiei, plantarea de arbori şi educaţia ecologică sunt doar câteva dintre activităţile în care putem fi implicaţi tot timpul anului.

Educaţia ecologică, care va produce schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător, ocupă un loc important la nivelul judeţului Suceava, fiind în derulare multe programe şi proiecte, prin care se realizează acţiuni concrete de protecţie a mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava se implică în activitatea de educaţie ecologică prin organizarea de acţiuni educative, participarea la acţiuni organizate de instituţii şcolare, ONG-uri, dar şi prin campanii de informare/conştientizare a populaţiei.

Promo

Comentarii (1)

  1. Bob

    Ironically, at the time there were great fears of global cooling and the possibility of another ice age. :)

    Răspunde

Lasă un răspuns la Bob

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.

Dă clic aici pentru a anula răspunsul.