Orașul SUCEAVA

Creează!

Implică-te! Suceava în imagini

Activități de promovare a drepturilor omului desfășurate de polițiști

Data publicării
Categoria

Rolul poliţiei într-o societate democratică este vital dacă se doreşte afirmarea principiilor supremaţiei legii şi se urmăreşte protecţia drepturilor omului şi garantarea exercitării acestora de către toţi cetăţenii.

Pentru a fi capabilă de a răspunde acestor aşteptări, Poliţia suceveană, urmând concepţia de dezvoltare a Poliţiei Române, s-a înscris într-un proces de modernizare, care are ca obiectiv principal ridicarea standardelor de eficienţă şi comportament la nivelul poliţiilor statelor Uniunii Europene.

O componentă esenţială a acestui proces de modernizare este reprezentată şi de evaluarea capacităţii poliţiei de respectare şi garantare a drepturilor omului în cadrul aplicării politicilor de decizie şi intervenţie.

Drepturile omului sunt protejate de Constituţie, de legi, de prevederile de drept internaţional, iar poliţiei, ca instituţie însărcinată cu menţinerea ordinii, îi revine îndatorirea de a impune respectarea legilor care protejează aceste drepturi. În acelaşi timp, poliţia trebuie să nu încalce unele prevederi legale în momentul în care impune respectarea altora.

Cadrul legislativ care defineşte activitatea desfăşurată de poliţiştii suceveni promovează în mod activ, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor sale civile, politice şi sociale precum şi a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în acord cu normele şi obligaţiile internaţionale asumate de statul român.

Parte integrantă din strategia Guvernului României, implicit a Poliţiei Române, protecţia şi promovarea drepturilor omului şi implicit a grupurilor minoritare, se realizează în baza unui cadru normativ modern.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava este preocupat de abordarea problematicii într-o manieră democratică, europeană şi îşi elaborează propriile documente de lucru ţinând cont de existenţa şi manifestarea în plan social a minorităţilor naţionale şi de necesitatea absolută a echilibrului între participanţii la viaţa socială.

Contextul actual al vieţii sociale sucevene, în care şi domeniul drepturilor omului devine din ce în ce mai important, a antrenat eforturi susţinute în direcţia afirmării principiului egalităţii între cetăţeni şi al nediscriminării.

Pentru promovarea acestor concepte, în perioada 7-16 Decembrie 2015, poliţiştii de prevenire din cadrul IPJ Suceava au desfăşurat activităţi de informare a tinerilor cu privire la drepturile pe care le au şi pentru prezentarea unor aspecte legislative privind drepturile şi obligaţiile cetăţenilor într-o societate civilizată, într-un stat democratic.

Peste o mie de copii din mediul urban şi rural au aflat de la poliţişti ce înseamnă drepturile omului şi cum trebuie respectate aceste drepturi.

Dreptul la viaţă, la libertate, la liberă opinie, dreptul la educaţie sunt câteva concepte care au fost dezvoltate de copii în cadrul unor prezentări sau concursuri tematice interactive.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului – 10 decembrie, poliţiştii de prevenire împreună cu Brian Douglas preşedintele SOS – Stamp out slavery au organizat la Ciocăneşti, un concurs de desene care să surprindă concepte diferite privind drepturile omului din perspectiva tinerilor. Peste 50 de copii din Ciocăneşti au realizat lucrări inedite, cei mai buni fiind premiaţi cu ghiozdane echipate pentru şcoală şi diplome.

Copiii au înţeles că drepturile omului sunt drepturi fundamentale garantate persoanelor în cadrul prevederilor obligatorii ale legislaţiei naţionale şi internaţionale cuprinzând drepturi şi libertăţi civile, politice, sociale, economice şi culturale bazate pe noţiunea de valoare şi demnitate umană. Drepturile omului sunt universale, fiind recunoscute tuturor fiinţelor umane fără nici o diferenţiere; sunt inalienabile, neputând face obiectul vreunei renunţări sau cedări; sunt indivizibile, fiind recunoscute fără a se face o diferenţiere între drepturi “mai puţin importante” sau “ne-esenţiale”; sunt interdependente, toate drepturile omului fiind parte a unui cadru legal complementar.

Poliţia este unul dintre reprezentanţii Statului. Relaţia dintre Poliţie şi drepturile omului se bazează pe conceptele respectului şi protecţiei. În această poziţie, pe de o parte, Poliţia trebuie să respecte drepturile omului şi, pe de altă parte, Poliţia trebuie să garanteze că drepturile omului sunt respectate. Legea privind organizarea si functionarea politiei prevede: “Poliţia Română …este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii”.

Astfel de activităţi vor fi continuate de poliţişti şi în perioada următoare, urmând a fi pus accent pe drepturile copiilor de a beneficia de o dezvoltare adecvată în familie şi societate.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.