Orașul SUCEAVA

Ascultă!

Implică-te! Suceava în imagini

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava sprijină procesul de revizuire a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM)

Data publicării
Categoria

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava sprijină procesul de revizuire a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM) iniţiat în luna septembrie 2010, de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Revizuirea PNAPM se realizează la un interval de trei ani, pe baza Raportului final privind stadiul de implementare al proiectelor din PNAPM şi a modificărilor apărute, la nivel naţional, în starea mediului, situaţia socio-economică şi legislaţia pentru protecţia mediului.

În vederea realizării Portofoliului PNAPM se vor colecta propunerile de proiecte de la cei interesaţi urmând a se realiza evaluarea, selectarea şi prioritizarea acestora la nivel naţional.

Propunerile de proiecte pot viza oricare dintre domeniile de protecţia mediului (Calitatea aerului, protecţia atmosferei şi schimbări climatice; Apă; Deşeuri, substanţe chimice periculoase, calitatea solului şi terenuri degradate; Protecţia naturii, biodiversitate şi păduri; Dezvoltarea mediului urban şi a mediului rural. Protecţia împotriva zgomotului; Educaţie ecologică, dezvoltare durabilă şi calitatea vieţii), considerate a fi de importanţă naţională, indiferent dacă ele fac sau nu parte din alte planuri sau programe sectoriale, regionale sau locale.

Pentru propunerile de proiecte cuprinse în PNAPM se vor identifica mai uşor surse de finanţare.

Pentru proiectele de investiţii, se vor primi numai propuneri a căror valoare minimă este de 210.000 lei. Aceste condiţii nu se aplică pentru proiectele referitoare la conştieintizare şi educaţie ecologică.

Propunerile de proiecte pentru reactualizarea PNAPM se vor trimite la Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, până în data de 10 mai 2011. Propunerile de proiect se întocmesc utilizând Fişa pentru propunerea de proiect PNAPM, instrucţiunile şi lista codificării directivelor care sunt puse la dispoziţia factorilor interesaţi, în format electronic, pe site-ul apmsv.anpm.ro, la domeniul Dezvoltare Durabilă, secţiunea Planificare de Mediu sau la sediul APM Suceava. Propunerile de proiecte din judeţul Suceava se vor transmite mai departe la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care va reactualiza Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului.

Toţi cei interesaţi (autorităţi locale, agenţi economici, ONG-uri, persoane fizice…) trebuie să transmită Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava fişele cu propunerile de proiect completate în format electronic, la adresele de e-mail: relatii.publice@apmsv.anpm.ro sau office@apmsv.anpm.ro. Totodată, acestea se vor transmite cu adresă de înaintare, fiind însuşite sub semnătură.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.