Orașul SUCEAVA

Implică-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Piețe urbane sustenabile

Data publicării
Categoria

Municipiul Suceava derulează proiectul Piețe urbane sustenabile, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de cooperare inter-regională URBACT II, din Fondul European de Dezvolatare Regională, în cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

Obiectivul principal al proiectului este demonstrarea fezabilității unei piețe locale de produse agro-alimentare și de artizanat concepute sustenabil, concomitent cu impulsionarea afacerilor producătorilor de mărfuri tradiționale Produs în Bucovina.

Durata proiectului este de 33 de luni, respectiv șase luni pentru faza de dezvoltare, între 1 Mai 2012 – 31 Octombrie 2012 și 27 de luni pentru faza de implementare, între 1 Februarie 2013 – 30 Aprilie 2015.

Bugetul alocat partenerului român a fost de 5.437,50 euro pentru faza I și de 61.124,39 euro pentru faza a II-a, din care 80% reprezintă co-finanțarea din partea Uniunii Europene, iar 20% reprezintă contribuția națională (buget de stat 13% și buget local 7%).

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:

  • promovarea schimbului de experiență și bună practică între factorii decizionali și factorii executivi vis-a-vis de dezvoltarea piețelor locale urbane. Municipiul Suceava va beneficia astfel de transferul de bune practici din partea orașelor partenere avansate din punct de vedere al acțiunilor vizând implementarea piețelor urbane sustenabilie și de experiența dobândită de aceștia;
  • formarea și consolidarea unui Grup Local de Sprijin, alcătuit din actori ai grupului țintă și din stakeholderi, cu rol consultativ și cu potențial decizional în elaborarea în comun a măsurilor vizând dezvoltarea sustenabilă a piețelor locale din Municipiul Suceava;
  • activități de instruire, schimb de experiență și transfer de bune practici și experiență dinspre orașele cu activitate avansată în tematica proiectului spre nivel local, de consultări în vederea adoptării de decizii în cadrul Grupului Local de Sprijin Suceava, în scopul realizării unei analize strategice SWOT și a unui Plan Local de Acțiune privitor la piețele urbane de produse agro-alimentare și de artizanat concepute sustenabil, concomitent cu impulsionarea afacerilor producătorilor de mărfuri tradiționale Produs în Bucovina, reprezentând un plan viabil, realist și cu aplicabilitate în cadrul urbanistic, economic și social specific municipiului Suceava;
  • diseminarea concluziilor rezultate în urma schimbului de experiență și asigurarea transferului de cunoștințe, pe baza unui plan de comunicare și desiminare, incluzând organizarea unui eveniment local – Ziua Europeană a Piețelor;
  • accelerarea procesului de inovare și contribuirea la formarea unui baze informaționale pentru implementarea unor măsuri vizând realizarea obiectivelor Strategieie 2020.

Parteneri ai proiectului: Barcelona (Spania), Londra – Consiliul Local Westminster (Marea Britanie), Torino (Italia), Suceava (România), Pecs (Ungaria), Dublin (Irlanda), Toulouse (Franța), Wroclaw (Polonia), Regiunea Attica (Grecia).

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.