Orașul SUCEAVA

Creează!

Implică-te! Suceava în imagini

Ziua Protecției Civile

Data publicării
Categoria

Mâine, 28 Februarie 2012, se împlinesc 79 de ani de la emiterea Înaltului Decret Regal nr. 468/1933, prin care regele Carol al II-lea aproba Regulamentul Apărării Pasive, consfinţind apariţia primelor structuri cu atribuţii de protecţie civilă în ţara noastră.

Pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial, acestea au funcţionat în cadrul Ministerului Aerului şi Marinei, sub denumirea de Comandamentul Apărării Pasive, după 1945 şi pe toată durata războiului rece, în cadrul Ministerului Forţelor Armate, iar mai apoi la Ministerul Apărării Naţionale. Din decembrie 2004, Protecţia Civilă din România funcţionează ca structură a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – instituţie aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, integratoare şi coordonatoare la nivel naţional a instituţiilor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă.

Sub orice formă şi în orice instituţie şi-au desfăşurat activitatea, cadrele de protecţie civilă şi-au făcut mereu datoria, acolo unde semenii noştri au fost în suferinţă, intervenind pentru salvarea vieţii oamenilor şi a bunurilor din calea dezastrelor.

Jertfele înaintaşilor, în anii deosebit de grei ai celor două conflagraţii mondiale s-au făcut remarcate prin numeroasele acţiuni întreprinse pentru salvarea persoanelor aflate sub ruine, înlăturarea bombelor rămase neexplodate din perimetrele locuite, asigurarea cu alimente şi apă a populaţiei din zonele care suferiseră mari distrugeri, sunt doar câteva din misiunile de luptă, pentru a căror exemplară îndeplinire lucrătorii apărării pasive n-au pregetat să înfrunte primejdii şi riscuri. Au urmat inundaţii catastrofale, cutremurul devastator din 4 Martie 1977, accidente tehnologice, alunecări de teren şi alte împrejurări în care intervenţia lor a fost determinantă.

Această zi constituie o binemeritată recunoaştere a efortului profesional depus de cei care s-au aflat, precum şi de cei care sunt astăzi, permanent şi necondiţionat, la datorie, pentru a apăra viaţa semenilor, pentru a salva bunurile materiale şi valorile de patrimoniu.

Totuşi, deşi sărbătorim 79 de ani de la întemeierea acestui serviciu comunitar, protecţia civilă mai are un drum lung de parcurs. Societatea, prin exploatarea iresponsabilă a resurselor, prin evoluţia tehnologiei şi setea de afirmare, lansează zilnic provocări neaşteptate cu care autorităţile trebuie să se confrunte.

În acest context, noul slogan al personalului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sub care îşi desfăşoară activitatea, este: să gândim împreună la ceea ce înseamnă o echipă, unde contează: Să-ţi pese – aşa începe. Să vrei – aşa porneşti. Să lupţi – aşa construieşti. Să crezi – aşa rezişti. Să învingi – aşa reuşeşti. Să speri – aşa continui. Să simţi – aşa te bucuri!.

O populaţie bine pregătită va fi mai puţin luată prin surprindere de un eveniment inopinat, va acţiona cu mai multă precizie şi promptitudine şi va reveni mai repede la starea de normalitate. Oamenii sunt resursa cea mai de preţ a unei ţări şi valorează mai mult decât terenul şi bunurile materiale la un loc. Oamenii sunt cei care reconstruiesc teritoriul afectat şi de aceea este important ca aceştia să se simtă în siguranţă. Informarea şi executarea corectă a exerciţiilor de protecţie civilă duce la reducerea stării de teamă, nesiguranţă şi panică a oamenilor, în cazul unei situaţii de urgenţă, şi creşte încrederea şi respectul faţă de autorităţi.

În concluzie, putem afirma că indiferent de mijloacele şi forţele avut la dispoziţie, de-a lungul anilor, protecţia civilă şi-a concentrat şi va continua să îşi concentreze eforturile şi resursele pentru a conştientiza, instrui şi apăra populaţia.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.