Orașul SUCEAVA

Votează!

Implică-te! Suceava în imagini

Date geografice

În scurgerea neîntreruptă a timpului, Suceava, râu lung de 170 km, ce izvorăşte din Masivul Lucina, a săpat o vale largă în partea de est a judeţului, unde bazinul său hidrografic reprezintă 26% din suprafaţa lui. Aici, la km 149, înainte de vărsarea sa în Siret, se află oraşul Suceava, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume.

Pe calea ferată el se găseşte la distanţa de 450 km de Bucureşti, iar pe şosea la distanţa de 432 km. De asemenea, oraşul este legat de capitală şi prin Aeroportul Internaţional Ştefan cel Mare Suceava (11 km de Suceava).

Reşedinţele judeţelor vecine sînt situate la distanţe variabile de Suceava, astfel: Botoşani (42 km), Piatra Neamţ (106 km), Bistriţa (137 km) şi Iaşi (151 km).

Faţă de celelalte oraşe din judeţ, oraşul Suceava se află la următoarele distanţe: 25 km până la Fălticeni, 37 km până la Rădăuţi şi Gura Humorului, 45 km până la Siret, 70 km până la Solca şi Câmpulung Moldovenesc şi 112 km până la Vatra Dornei.

Alcătuirea geologică

În fundamentul oraşului, la adâncimea de 1.500 metri, se găseşte scufundată marea unitate geostructurala a Platformei ruse, acoperită de depozite sedimentare necutate, de vârsta paleozoică, mezozoică şi terţiară, cele mai noi straturi care alcătuiesc relieful actual fiind de vârsta sarmatică şi cuaternară.

Află mai multe

Clima

Din punct de vedere climatic oraşul Suceava se găseşte în zona climatului temperat continental de dealuri.

Află mai multe

Fauna

Diversitatea condiţiilor fizico-geogruhee din zonă se reflectă şi în cadrul lumii animale prin bogăţia de mamifere, mai ales ierbivore, precum şi prin numeroasele păsări.

Află mai multe

Relieful

Aspectul caracteristic al reliefului Sucevei e cel al unui vast amfiteatru, cu deschidere spre valea rîului Suceava, cu înălţimea maximă de 435 metri (dealul Tarinca) şi cea minimă de 270 metri (în zona albiei râului Suceava).

Află mai multe

Vegetația

În împrejurimile municipiului se găseşte atât vegetaţie specifică zonei dealurilor, cât şi cea caracteristică zonei de luncă. Suceava şi teritoriul înconjurător aparţin în întregime zonei pădurilor de foioase care, mult reduse în decursul vremurilor, au căpătat un aspect discontinuu. în prezent, din vechiul codru au rămas împădurite doar masivul Dragomirna şi dealul Ciungilor (Ilişeşti).

Află mai multe