Orașul SUCEAVA

Vinde!

Implică-te! Suceava în imagini

Certa Lex

Înfiinţată în anul 2008, societatea şi-a propus să contribuie în mod activ, atât la îmbunătăţirea climatului şi a relaţiilor de afaceri dintre companiile ce activează în diverse domenii ale vieţii economice, cât şi la creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii acestora prin abordarea metodelor şi mijloacelor moderne de management al resurselor umane.

De asemenea, având în vedere că asociaţii Certa Lex sunt consilieri juridici cu vastă experienţă profesională, contribuţia societăţii în domeniul raporturilor juridice de drept comercial, drept civil şi al raporturilor juridice de dreptul muncii poate fi vitală în multe momente din activitatea curentă a companiilor, indiferent de obiectul de activitate al acestora.

Deşi încă tânără, Certa Lex are în portofoliu contracte cu importante societăţi comerciale din domeniul comerţului şi distribuţiei de mărfuri alimentare, transport intern şi internaţional, construcţii…

Dinamica relaţiilor din sfera economico-socială, schimbările rapide de pe piaţa muncii, permanenta necesitate de a fi la curent cu desele modificări legislative îi determină pe tot mai mulţi manageri de companii să acorde importanţa cuvenită serviciilor de consultanţă. Ceea ce deosebeşte oferta Certa Lex de celelalte companii, sunt serviciile noastre integrate.

Competenţele noastre s-au concretizat în rezultatele deosebite obţinute în domeniile:

 • înfiinţarea societăţilor comerciale – rezervări de denumiri, acte constitutive, acte adiţionale, reprezentare la Oficiul Registrului Comerţului…
 • întocmire contracte civile şi comerciale
 • consultanţă juridică în afaceri şi management
 • consultanţă în managementul resurselor umane
 • consultanţă în raporturi juridice de muncă – întocmire şi înregistrare contracte individuale de muncă, acte adiţionale, decizii, proceduri de cercetare disciplinară, fişe de post, regulamente interne, întocmire şi înregistrare contracte colective de muncă
 • reprezentare la instituţiile şi autorităţile publice: Inspectoratul Teritorial de Muncă, AJOFM, Agentia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale, ORC…

În domeniul juridic, Certa Lex asigură:

 • consultanţă şi asistenţă la întocmirea actelor juridice
 • reprezentare în instanţele de judecată de orice grad
 • redactarea actelor juridice procedurale: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, exercitarea căilor de atac, contestaţii, înscrieri la masa credală, cereri de executare silită…

În domeniul formării profesionale a adulţilor, domeniu de mare actualitate şi importanţă, societatea noastră:

 • este furnizor autorizat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei să desfăşoare programul de specializare pentru ocupaţia “contabil”, la finalul căruia absolvenţii obţin certificate de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (în UE)
 • acordă consultanţă la întocmirea dosarelor în vederea autorizării ca furnizor de formare profesională pentru oricare din ocupaţiile prevăzute în Clasificarea Ocupaţiilor din România
 • la solicitare, se poate autoriza în timp util, pentru a desfăşura programe de formare profesională în orice domeniu

Contact

Ultima actualizare:

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.