Orașul SUCEAVA

Implică-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Ce trebuie să știi despre produsele pirotehnice

Data publicării
Categoria

Pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Obiectele artizanale de distracţie confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 406/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice după cum urmează:

 1. Persoane juridice autorizate:

  a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate şi numai pentru uzul propriu, conform Legii nr. 406/2006;

  b. nu pot comercializa către populaţie obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din categoriile II-IV, T.1, T2, precum şi petarde, pocnitori şi obiecte zburătoare luminoase din clasa I. Celelalte obiecte pirotehnice din categoria I pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului.

 2. Persoanele fizice

  a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu obiecte pirotehnice din categoriile II-IV, T1 si T2 precum şi petarde, pocnitori şi obiecte zburătoare luminoase din clasa I.

  b. pot deţine si folosi obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din categoria I tot timpul anului, cu excepţia petardelor, pocnitorilor şi obiecte zburătoare luminoase din această categorie.

 3. Folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:

  a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

  b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţii de locuinţe cu 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

  c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

  d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

  e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

  f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale, şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane.

  g) la o distanta mai mică de 500 de metri de păduri.

Infracţiuni

 • (1) Confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din categoriile II – IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” şi a pocnitorilor din categoria I, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.(art.31 alin. 2^1 din Legea nr. 126/1995 modificat prin Legea nr. 406/2006)
 • (21) Orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
 • (22) Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

Contravenţii

 • comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate (conform prevederilor art. 8 alin. 3 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006 ) a obiectelor pirotehnice din categoria I se sancţionează amendă de la 2.000 la 5.000 RON conform art. 32 lit.b din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 406/2006;
 • comercializarea în alte locuri decât cele autorizate conform art. 19 din Legea nr. 126/1995 cu modificările şi completările ulterioare (amendă de la 1.000 RON la 2.500 RON- art.32 lit a din Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată si completata prin Legea nr. 406/2006) în concurs cu art.1 lit.b din Legea nr.12/1990 (amendă de la 10 RON la 15 RON- art.2 lit c din Legea nr. 12/1990);
 • neîndeplinirea condiţiilor legale privind inscripţionarea pe ambalajul obiectelor artizanale de distracţie, fabricate şi confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor conform art. 291 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată si completata prin Legea 406/2006 (amendă de la 5.000 RON la 7.500 RON- art.32 lit d din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată si completata prin Legea 406/2006);
 • folosirea obiectelor pirotehnice în locurile interzise de art. 295 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată si completata prin Legea nr. 406/2006 (amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON- art.32 lit. c din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată si completata prin Legea nr. 406/2006; în cazul tulburării ordinii publice prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot se vor aplica şi prevederile art.2 pct.28 din Legea nr.61/1991 (amendă de la 200 Ron la 1000 RON);
 • în cazul în care faptele prevăzute de art. 295 din Legea nr. 126/1995 sunt săvârşite de minori sub 14 ani se iau măsuri de sancţionare a părinţilor sau ocrotitorilor legali, conform art. 36 din Legea nr.61/1991 (amedă de la 100 RON la 500 RON);
 • în cazul în care sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate, în conformitate cu prevederile art. 10 şi 11 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată si completata prin Legea nr. 406/2006 se vor lua măsuri pentru suspendarea, restrângerea sau retragerea autorizaţiei pentru activităţile de deţinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a obiectelor pirotehnice;

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale se va efectua în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.