Orașul SUCEAVA

Implică-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava efectuează recrutări

Data publicării
Categoria

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere 2011, organizate de instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale, astfel.

Ministerul Administrației și Internelor (locuri destinate atât bărbaţilor cât şi femeilor)

 • Academia de Poliţie Al. I. Cuza Bucureşti – arma Jandarmi – specialitatea Ordine şi Siguranţă Publică (100 de locuri la zi)
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Gr. Al. Ghica Dragăşani (150 de locuri)
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Petru Rareş Fălticeni (150 de locuri)

Ministerul Apărării Naționale (locuri destinate atât bărbaţilor cât şi femeilor)

 • Academia Tehnică Militară Bucureşti / Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (21 de locuri din care 13 locuri pentru Jandarmeria Română) și Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare (28 de locuri din care 8 locuri pentru Jandarmeria Română)
 • Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu / Ştiinţe Militare şi Informaţii (7 locuri din care 5 locuri pentru Jandarmeria Română)
 • Institutul Medico – Militar Bucureşti / Medicină (9 locuri) și Farmacie (un loc)

Ministerul Administrației și Internelor (locuri destinate doar bărbaţilor)

 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I Piteşti (4 locuri)
 • Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă” Braşov / Management în aviaţie (piloţi elicoptere) (10 locuri) și Managementul traficului aerian (9 locuri)
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene Traian Vuia Buzău (22 de locuri – aeronave şi motoare de aviaţie)

Admiterea la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza se va desfăşura în perioada 17-29 Iulie 2011, iar regulamentul de organizare a concursului poate fi consultat pe site-ul instituţiei de învăţământ. Admiterea la şcolile de formare a subofiţerilor din cadrul MAI va avea loc în perioada 20 August 2011 – 2 Septembrie 2011, informaţii suplimentare fiind postate pe site-urile şcolilor.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Jandarmeriei Române, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele criterii:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire pentru elevii din ultimul an de liceu;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
 • să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Nu se admit derogari de la nici un criteriu!

Informaţii privind condiţiile de înscriere, probele, tematica şi bibliografia de concurs, componenţa dosarului şi programa de admitere se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, sau la numărul de telefon +4 0230 522 998, interior 24535 – Biroul Resurse Umane.

Cererile de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul universitar se pot depune la sediul IJJ Suceava până la 3 Iunie 2011, iar pentru instituţiile de formare a maiştrilor militari şi subofiţerilor până la data de 1 Iulie 2011, cu excepţia şcolilor militare de la Piteşti şi Buzău, unde data limită de înscriere este de 17 Iunie 2011.

Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar pot participa şi la concursul de admitere în una din şcolile postliceale (de formare a maiştrilor militari şi subofiţerilor). În acest caz se constituie un singur dosar de participare la concurs, însă procedura de admitere se va relua

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.