Orașul SUCEAVA

Învață!

Implică-te! Suceava în imagini

Măsuri pentru prevenirea răspândirii febrei aftoase

Data publicării
Categoria

Astăzi, 11 Mai 2011, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava a avut loc şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, convocat în baza Dispoziţiei Comune nr. I/1752 din 26 Iunie 2011 privind continuitatea participării, până la data de 30 Iunie 2011 a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, la aplicarea măsurilor din competenţă pentru prevenirea răspândirii febrei aftoase pe teritoriul României.

Scopul şedinţei a fost aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii febrei aftoase pe teritoriul judeţului Suceava, având în vedere evoluţia febrei aftoase pe teritoriul Bulgariei şi Turciei şi apariţia unui număr foarte mare de focare în aceste ţări. Planul de măsuri a fost întocmit de către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epizootii şi supravegherea contaminării radioactive, chimice, bacteriologice a produselor vegetale şi animale.

Principalele măsuri cuprinse în Planul de măsuri aprobat în şedinţa CJSU Suceava se referă la:

  1. Sunt interzise importurile din Turcia şi mişcările prin comerţ intracomunitar din Bulgaria de animale vii din speciile susceptibile, a produselor de origine animală şi a subproduselor. Agenţii economici trebuie să notifice intenţia lor de a efectua importuri sau comerţ intracomunitar.
  2. Extinderea controalelor în trafic, cu echipe de control mixte-Poliţie, Jandarmerie, medici veterinari oficiali pentru a depista eventualele transporturi ilegale de animale.
  3. Mişcările de animale din speciile receptive la febra aftoasă, şi nu numai, se vor efectua doar dupa certificarea sanitară veterinară de către medicii veterinari de la origine şi se va face doar în târgurile autorizate sanitar veterinar.
  4. Medicii veterinari de liberă practică vor efectua examene clinice cu ocazia celorlalte acţiuni sanitar veterinare ce se execută în aceasta perioadă, în vederea depistării eventualelor cazuri de boală la animalele receptive.
  5. Mişcările de animale din speciile receptive la febra aftoasă, şi nu numai, se vor efectua doar după certificarea sanitară veterinară de către medicii veterinari de la origine şi se va face doar în târgurile autorizate sanitar veterinar.
  6. Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră va lua măsuri pentru a împiedica pe orice cale trecerea liberă a animalelor domestice şi sălbatice receptive de o parte şi de alta a liniei de frontieră. Se vor sechestra pe loc şi se vor supune examenelor sanitar veterinare animalele care au trecut peste frontieră în interiorul tării. Totodata se va interzice păşunatul în zona de frontieră pe o adâncime mai mare de un kilometru. Va fi interzis adăpatul pe linia de frontieră, în caz de forţă majoră acesta se va permite numai în amonte de localităţile vecine de pe malul opus, din ţara vecină.
  7. Organele silvice vor anunţa imediat medicului veterinar orice suspiciune de boală la animalele sălbatice sau dacă au gasit animale moarte în fondul silvic.
  8. Se va verifica cu atenţie ca certificatele de sănătate prevăzute în Directiva 64/432/CEE pentru bovinele vii, fără a aduce atingere articolelor 8b şi 9 din Decizia 2008/855/CE, pentru porcine, precum şi în Directiva 91/68/CEE pentru ovinele şi caprinele vii, care însoţesc animalele expediate din zone ale teritoriului Bulgariei care nu sunt enumerate la anexa I şi anexa II către alte state membre, să conţină următorul text: „Animale în conformitate cu Decizia 2011/8/UE a Comisiei din 6 ianuarie 2011 privind anumite măsuri provizorii de protecţie contra febrei aftoase din Bulgaria”.

În încheierea şedinţei, Prefectul Judeţului Suceava, domnul Sorin Arcadie Popescu, a solicitat tuturor instituţiilor statului să depună toate eforturile, conform competenţelor acestora, pentru implementarea măsurilor aprobate.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.