Orașul SUCEAVA

Muncește!

Implică-te! Suceava în imagini

Alexandru DOBRESCU

Data
Loc
Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera

Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava vor avea ca invitat miercuri, 17 Decembrie 2008, începând cu ora 15:00, pe scriitorul Alexandru DOBRESCU, ce vine să lanseze trei volume: Detractorii lui Eminescu, Iaşii de aproape şi de departe (2008, Editura EM.OL.IS Iaşi) şi Dicţionar de expresii idiomatice româneşti (2008, Editura EM.OL.IS Iaşi).

Activitatea lui Alexandru DOBRESCU este, după cuantificările proprii sau după varii surse bibliografice, prodigioasă. Între anii 1969–2005, a colaborat la revistele: Alma Mater, Dialog, Cronica, Convorbiri literare, Steaua, Tribuna, Orizont, Familia, Flacara, Tomis, Vatra, Am fiteatru, Ramuri, Viaţa Românească, România literară, Secolul XX, Ateneu, Adevărul literar şi artistic, Luceafărul, Teatrul, Contemporanul, Observatorul cultural, Insemnări ieşene…

Titlurile celor peste 1.000 de articole, studii, eseuri, cronici literare sunt consemnate în urmatoarele lucrări de informare: Bibliografia revistei Cronica, 1966–1996 (I–II, Biblioteca Gh. Asachi, Iasi, 1997), Dorina Merches, Convorbiri literare (1972–1989) (indice bibliografic, I–III, Biblioteca centrala universitara Mihai Eminescu, Iasi, 1999) si Referinte critice editate anual de Biblioteca Centrala Universitara Cluj-Napoca (1979–1989); Literatura, arte, idei în Alma Mater şi Dialog, Editura Universitatii Al. I. Cuza Iasi, 2006.

Gheorghe GRIGURCU avusese, cândva, o revelaţie despre Alexandru DOBRESCU:

Prin buna sa credinţă, prin independenta sa de opinie, prin caracterul con vingător al celor mai multe dintre expertizele pe care le semnează şi, nu în ultimul rând, prin calitatea lite rară a acestora, Alexandru Dobrescu ni se recomandă drept u nul dintre cei mai valoroşi cronicari ai noştri de azi. În noua generaţie (ce se vrea) de ordinatoare, descoperim, iată, un om viu şi, culmea, un caracter!

Această revelaţie s-a consolidat în timp. Alexandru DOBRESCU este, şi după spusele lui Tudorel URIAN, nuanţat şi inteligent, niciodată plicticos, în timp ce scrisul lui Alexandru DOBRESCU se citeşte cu mult folos şi reală plăcere.

Într-o lume în care literatura devine prin sine însăşi un muzeu al mitologiilor şi al prospecţiunilor introspecte, într-un univers aflat în curs de revrăjire prin magia cărţilor, Alexandru DOBRESCU este un director de şcoală şi de idei. Nobleţea lor îl impune ca maestru de lumini asupra unei culturi româneşti băntuite de stafii şi umbre.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.