Orașul SUCEAVA

Distrează-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Târgul Covoarelor Proges

Data
Access
gratuit
Loc
Iulius Mall Suceava

În perioada 13 Martie 2010 – 3 Aprilie 2010, Iulius Mall Suceava te invită la Târgul Covoarelor Proges.

Târgul Covoarelor Proges aduce pentru a doua oară în Iulius Mall Suceava o gamă variată de ţesături, modele, forme, dimensiuni, culori şi texturi, toate cu preţuri reduse până la 50%. Până pe 3 aprilie, vor fi expuşi mii de metri pătraţi de carpete şi covoare din lână, mătase sau materiale sintetice, tip moldoveneşti, pentru copii, cu motive clasice, florale, geometrice, abstracte, arabescuri, în stil persan, moderne sau ecologice.

Publicitate

Comentarii (4)

 1. Dr.Lucian Iosif Cueşdean

  Am scris mai multe cărţi privitoare la neamul românesc la editura Solif, ce se găsesc în librării: Peripeţii hazlii la Tobruk, România, inima vechii Europe, Româna, limba vechii Europe, Marea enigmă a românilor antici, Romanian, the first language of Europe şi SENZAŢIONAL!Suntem români de peste 2500 de ani, deci nu ne tragem de la Roma, în care arăt că românii, definiţi prin limba lor maternă română, sunt cel mai vechi popor european şi că până şi 90% din maghiară se trage din limba română.
  Însăşi NEM TUDOM este pe româneşte, nu în maghiara de origine.
  NEM este negaţia europeană, N-AM.
  TUD=ştie, adică nu-i TUT-ă, a s-TUD-iat.
  Când le tot repetă românilor nem tudom, ostentativ, secuii ar trebui să ştie că această sintagmă nu este maghiara autentică, ugro-finica, ce nu depăşeşte 250 de cuvinte, reprezentând poate abia 5% din limba vorbită de unguri.
  Am descoperit pe Internet o populaţie de peste 80 de milioane de locuitori, la 7 mii de kilometri de România, care foloseşte 2000 de cuvinte arhaice româneşti, 1000 de etimon latin şi 350 de etimon bulgaro-slav, urmaşii unor geţi de mai bine de 2500 de ani, ce nici nu auziseră vreodată de romani ori de slavi.
  Dacă vrea cineva să mă contacteze îi stau la dispoziţie.
  Editura SOLIF

  Dr.Lucian Iosif Cueşdean, alias Hangeonos
  Moto. „Limba este tezaurul cel mai de preţ pe care îl moştenesc copiii de la părinţii lor, depozitul sacru lăsat de generaţii trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc. Ea este carte de nobleţe, testimonul de naţionalitate al unui neam, semnul caracteristic prin care membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume, lanţul tainic ce-i leagă împreună şi-i face a se numi fraţi, altarul împrejurul căruia toţi se adună cu inimi iubitoare şi cu simţirea de devotament, unii către alţii.”
  Vasile Alexandri
  SENZAŢIONAL!Suntem români de peste 2500 de ani ŞI NU NE TRAGEM DE LA ROMA

  Răspunde

 2. Dr.Lucian Iosif Cueşdean

  Sunt Dr.Lucian Iosif Cueşdean, autor al cărţilor, Românii, o mare enigmă, Ed.Karat, 1996, Românii preromani, 50.000 de ani de istorie a românilor, Ed.Orfeu 2000, Zămislirea popoarelor, Sistemul „sumerian” al limbii românilor, Limbajul morfemelor şi limba dacilor, Peripeţii hazlii la Tobruk, Ed.Solif, România, inima vechii Europe, Româna, limba vechii Europe, Marea enigmă a românilor antici, Romanian, the first language of Europe şi Senzaţional!Suntem români de peste 2500 de ani.

  Vă rog să comentaţi, să publicaţi sau să faceţi cunoscut pentru mass-media articolul de mai jos.

  Un alt punct de vedere asupra etimologiei lexicului românesc.
  Moto.

  „Limba este tezaurul cel mai de preţ pe care îl moştenesc copiii de la părinţii lor, depozitul sacru lăsat de generaţii trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc. Ea este carte de nobleţe, testimoniul de naţionalitate al unui neam, semnul caracteristic prin care membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume, lanţul tainic ce-i leagă împreună şi-i face a se numi fraţi, altarul împrejurul căruia toţi se adună cu inimi iubitoare şi cu simţirea de devotament, unii către alţii.”

  Vasile Alecsandri

  Româna este de sorginte autohtonă.
  Românii şi-au construit singuri cuvintele într-un mod particular, specific.
  Graiul românesc cuprinde cea mai veche latină şi cea mai veche slavonă, înainte de a exista Roma şi migraţiile slavilor.
  Limba românilor este ancestrală şi începe cu sunetele din natură, ce alcătuiesc un fond de peste 350 de onomatopee şi de peste 350 de cuvinte primare cu compunere onomatopeică, din care derivă alte peste 1500 înţelese numai de către ei, precum, târr, poc, hurduc, a târâi, a pocni, a hurduca.
  Româna Onomatopeică, precede epoca neolitică şi stă la originea sistemului european de comunicare sonoră, axat pe limbajul morfemelor româneşti.

  Bazinul Dunării de Jos este locul primului neolitic european, care nu poate fi conceput fără o limbă conţinând toţi termenii definind cuceririle experienţei umane ale epocii.

  Aceştia persistă până în zilele noastre, cu ajustări eufonice în simfonia limbilor moderne, precum:

  GREBLA apucă (GREB, în engleză), ZGÂMBOI (BOI, în engleză), GARDUL apără, păstrează (GARDĂ, GUARD, GARDE, în franceză), GURA mânâncă (ÎN-GUR-GÎT-EAZĂ, ingurgitează, este GURMANDĂ, REGURGITEAZĂ, în franceză), BĂIAT (BET, în punjabi), SEACĂ (SOCA, în punjabi), JUNE (JUAN, în punjabi), PANDUR (PANDERU, în punjabi), NUNTĂ (NEUNDA, în punjabi), MĂLĂIeţ, MăMĂLIgă, MĂLAI (MALAI, în punjabi), etc.

  Aici este sediul primului popor de agricultori din Europa, care nu a abandonat niciodată România, păstrând, de aproximativ 10.000 de ani, „o limbă unitară”, pe un teritoriu vast, ramificată din Pirinei până în Punjabi, prin cei care au emigrat, încă din preistorie, pe căile urmate de această civilizaţie, ce se ştie că în Europa a plecat iniţial de la est spre vest şi nu invers, iar în Siberia şi India dinspre Europa spre Asia, nu invers.

  Onomatopeea „genuină”, cu sunetul Î, Â, păstrată numai în limba română, este cea care a condus la un sistem de comunicare numit limbajul morfemelor stem, un tipar specific al cuvintelor româneşti, indiferent de etimoanele presupuse.
  Morfemele stem româneşti compun sonor şi noţiuni europene.
  Fiecare cuvânt românesc, prin aglutinarea de morfeme stem, un fel de rădăcini de cuvânt, cuprinde o descriere metaforică a noţiunii, copiată de „străini”, cu mici deformări sonore.

  Cuvintele româneşti sunt scrise în diverse variante ale sanscritei, cu aproximativ 1000 de ani înainte de a fi scrisă greaca sau latina, pentru că atât iranienii sciţi, cât şi hinduşii vedici, sunt plecaţi din „România”.

  La rândul lor, atât grecii, cât şi romanii, au plecat tot dintre „români”, pentru că „România” este un mare centru de antropogeneză europeană, dinainte şi de după glaciaţiunea Wűrm, aspect argumentat şi de „românul” de 42.000 de ani din Peştera cu oase din Banat, primul european contemporan.

  Se cunosc doar două arealuri de vieţuire umană în timpul glaciaţiunii şi anume unul vestic din Pirinei plus Grimaldi şi altul în Carpaţi.

  Cel vestic a dispărut fără urmă în contemporaneitate, rămânând doar cel din Carpaţi, ca depozitar al întregului bagaj genetic european, ce se ştie că a fost refăcut din Bazinul Inferior al Dunării.

  Româna produce impresia unei limbi „de strânsură”, pentru că, lexemele ei se găsesc, mai mult sau mai puţin stâlcite, în toate limbile europene, dând această falsă percepţie, dar compunerea metaforică a lor se menţine doar în dulcele grai românesc, care a precedat sanscrita.

  Un exemplu extrem de ilustrativ este NOAPTE.

  O simplă schimbare a lui P în C duce de la latinescul românesc NOAPTE la sanscritul „NOACTA”, din care derivă NACT, în germană, NOX, NOCTIS în latină, NOCI în rusă, NAIT în engleză, NUI în franceză, copii sonore ale lui NOAPTE, sau dacă vreţi NACTA.
  Pe cuvântul NOAPTE eu disting o însumare de morfeme stem ce pot descrie două înţelesuri metaforice ale conceptului noţiunii de NOAPTE, în română:
  1.-noaptea întrerupe ziua şi 2.-noaptea se repetă periodic.

  1.-Fiecare noapte este o (NOUĂ) ru-PTU-ră a zilei.

  2.-Fiecare NOAP-te este un fenomen periodic, precum NĂP-ârlitul sau recolta de NAP-i.
  Morfemul stem N*P exprimă periodicitatea fenomenului de NĂP-ârlire, periodicitatea recoltării NAP-ilor, inclusiv periodicitatea apariţiei soarelui şi zilei, el, NAP, fiind numele „luminii periodice”, SOARE, ZIUĂ, pe teritoriul vecin Ungaria, de origine necunoscută, absent în ugro-finică, dar prezent ca „NAP-te”, în România.
  T*(D*) este un morfem stem, codificat, „foc, lumină”=ar-DE, TĂ-ciune, s-TE-le (S-vezi-DA, în rusă), * fiind un simbol ce înlocuieşte în morfem sunetul vocalic, format chiar şi de un triftong, producând o codificare a morfemelor comune a două sau mai multor cuvinte din acelaşi domeniu ori sferă semantică.
  N*P+T*=periodicitate N*P a luminii T*= NOAP+TE.
  Pe copiile cuvântului noapte nu veţi putea grefa niciun fel de concept al noţiunii de noapte, oricâtă fantezie a-ţi pune la bătaie.
  Morfemele stem sunt rădăcini de cuvânt, codificate: o rădăcină NOA şi o rădăcină PTE=NOA+PTE;NOA derivă din cuvântul NOU şi PTE din cuvântul ru-PTU-ră.
  NOU este NAI, în germană, NUOVO, în latină, NOVAIA, în rusă, „NIU” în engleză, „NUVEL”, în franceză şi NAU în masa-getă.

  Ni se spune că NOU am învăţat de la Impăratul Traian, dar ruşii de unde au învăţat NOVAIA (nou)?
  NOU este acreditat ca etimon latin, dar el există şi la masageţii din Punjabi.

  El face parte din limbajul colocvial şi nu avea cum să ajungă la ruşi, fără un contact direct cu romanii, de cel putin 165 de ani, ca la noi, aspect ce lipseşte din istorie.
  Ei sunt amplasaţi pe fostele teritorii Daco-Getice recunoscute ca

  atare de către istorici, iar Daco-Geţii sunt strămoşii oficiali ai
  românilor.
  Ru-PTU-ră e RU-PTU-RE, în franceză, RU-MPERE, în latină (a deschide, cu efort, drum de trecere), RU-HNUTI, în rusă, B-RO-KEN, în engleză şi germană.
  Toate conţin morfemul R*-, de fapt o onomatopee ce asociază sunetul onomatopeic RRU fenomenului fizic al ruperii unui lemn, dar numai cuvintele românilor şi francezilor conţin morfemul PT*-, ce exprimă îndepărtarea de ceva, cu apropierea concomitentă de altceva, descrierea metaforică, a vizualizării imaginii fenomenului însuşi de ruptură.

  A RUPE este un cuvânt din limbajul colocvial românesc şi nu a fost importat din Franţa de către paşoptiştii români pentru a compune cuvântul NOA-PTE.

  În română există morfemul stem N* = „înnoire” = NA-şte-re, NOU.

  În română există morfemul stem PT* = apropiere – înepărtare = pie-PTĂ- na-re, ru-PTU-ră, a se în-dre-PTA.
  N*+PT*=metafora NOA+PTE.

  Cum de nu am învăţat de la romanii împăratului Traian cuvinte prin

  care se descriu aspecte specifice civilizaţiei Romei de atunci, precum SUTĂ, CĂRĂMIDĂ, ZID, CLĂDIRE, POD, DRUM, MĂSLINE , fără etimon latin şi am “învăţat” APĂ, AER, SOARE, cu etimon latin, pentru elemente ale naturii, pe care nu le-au adus ostaşii lui, spre deosebire de LEGIUNI, COHORTE cu CENTURIONI, CASTRE, URBE, MUNICIPIUM, VICUS, ARENE, făcute de ei, la noi, dar absente în româna colocvială.

  Aspectul contravine unei logici elementare.

  Latina românilor, cu APĂ, AER, SOARE, ELEMENTE ALE NATURII, etc, este mai veche decât Roma însăşi.

  Românescul SUTĂ este atestat în sanscrită cu 1000 de ani înainte de latinescul roman CENTUM (SEnTUm), ca şi latinul românesc SOARE, înainte de latinescul Romei SOL, -lis.

  Schimbarea lui P în C duce nu numai de la românescul NOAPTE la indo-europeanul „primar” „NACTA”, dar şi de la românescul latin APA la latinescul Romei „ACUA”, de la românescul latin PATRU la latinescul Romei „CATRO”, precum şi la rusescul CETÂRE.

  Românii de rând nu ştiu că prima agricultură europeană, prima ceramică (după glaciaţiunea Wűrm), prima ceramică pictată, prima reţea de apă şi canalizare, primele oraşe sistematizate şi prima scriere, au apărut în „România”.

  Ei nu ştiu nimica despre strămoşii lor Masa-Geţi ori Sciţi şi nici că strămoşii lor Iler-Geţi, Indi-Geţi şi Apii, au existat în Spania, înainte ca romanii să fi pus vreodată piciorul în Peninsula Iberică.
  Român este acela care îşi are originea în România şi vorbeşte româna, ca limbă maternă, indiferent sub ce nume este cunoscut.

  Plecând de la “amănunte” de genul acestora, împreună cu studiul lexical a peste patru mii de cuvinte primare din fondul colocvial românesc, comparate cu peste 10 limbi de circulatie curentă, dimpreună cu descoperirea a 2000 de cuvinte arhaice româneşti, 1000 cu etimon latin, 350 cu etimon bulgaro-slav, 175 turco-maghiare, 200 cu etimoane diverse, 200 cu etimon necunoscut sau albanez, vorbite azi de urmaşii masageţilor în Punjabi, se poate înţelege de ce Româna a fost prima limbă a Europei Vechi.
  Dr. Lucian Iosif Cueşdean

  P.S.Vă rog să-mi răspundeţi ca să nu repet inutil mesajul.

  Răspunde

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.