Orașul SUCEAVA

Împărtășește!

Implică-te! Suceava în imagini

Ateneu – Niculina OPREA

Data
Loc
Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera

Consiliul Judeţean Suceava şi Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava, lansează vineri, 5 Decembrie 2008, începând cu ora 12:00, proiectul cultural Ateneu, menit să promoveze în Bucovina personalităţi ale culturii române de pretutindeni: scriitori, artişti plastici, muzicieni, regizori, manageri din cultură şi arte, specialişti media din domeniu.

Prima întâlnire va avea ca invitat pe scriitoarea Niculina OPREA, membră a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.

Scriitoarea Angela FURTUNĂ şi scriitoarea Niculina OPREA vor oferi asistenţei o lectură publică excepţională din opera invitatei. Programul se va încheia cu un concert DVD live din Montreux al celebrei cântăreţe Nina SIMONE.

Referinţe

Niculina Oprea este o poetă care în literatura noastră contemporană a dat o pregnanţă maximă acestui tip de poezie: poezia alcătuită din notaţii, poezia care mizează pe decupaje cu fineţe şi cu mare exactitate din realitate, şi în stilul care refuză tot ceea ce este retoric, tot ceea ce duce la dilatarea discursului într-o pregnanţă maximă a acestui tip de poezie. (…)

Mircea Bârsilă

Niculina Oprea aparţine, cu siguranţă, unui expresionism permanent, resurgent, de cea mai bună calitate. Ea are afinităţi cu limpiditatea stilistică şi cu expresivitatea amfisemică a liricii lui Paul Celan, în descendenţa căruia se poate înscrie.

Paul Aretzu

Este o scriitură hrănită cu faguri de miere şi cu muzici sub ceaţa care se scurge ca un fluviu atunci când cuvintele dezgolesc aşteptarea. Ah, această horă a ploii care mângâie deja pielea zilei ce va veni sau nu va veni. Dar ce contează, când poezia este pretutindeni: în rugăciunea de prânz, în piaţa publică, în oglinzile cu mii de feţe. Îmi place foarte mult această poezie. O simt în nostalgie mea, în umbrele mele personale, în miile de ore ale mele destinate gândirii. Scriitură devenită înţeleaptă probabil cu timpul, ea depăşeşte violenţa lumii.

Yvan TETELBOM

Privirea pe care autoarea o fixează pe „propria viaţă şi pe viaţa celorlalţi“ este cea a unei femei în căutarea amintirilor sale, prin trecerea în revistă a vîrstelor existenţei : copilărie; căsătorie, viaţă de cuplu, maternitate, maturiate, construind astfel coloanele timpului trăit. Sunt scene ale cotidianului descrise cu un simbolism accentuat, unde autoarea exploatează cu minuţiozitate toate elementele perceptibile în acest univers opac şi tulbure examinat sub lentila lupei sau disecat cu precizie medicală. Aceste elemente participă la efortul de eliberare şi de realizare a operei

Nicole Pottier

Niculina Oprea descoperă cercul de foc, feţele vieţii care ard corpul şi mintea. “Am plătit de ajuns” – spune ea, pe paginile înnegrite, pe zidurile ruşinii, pe şoapta nopţii, poetul traversează lumea, lumea sa, descoperind, căutând o fiinţă iubită, pierdută… Dar de ce să te simţi mereu persecutat de norii negri, „am învăţat să pierd de la început”. Dacă suferinţa se măsoară cu pasul, ea a parcurs mii de metri pe întinderea umbrelor. Mâinile ridicate, întinse, se agită în faţa poetului, flacăra vie a oamenilor liberi se diluează în aerul timpului.

Alain Le Roux

Niculina Oprea scrie tăios, cu o implicare totală. Provoacă. Dacă tipul acesta de expresie poetică ar răscoli iadul şi, la lectură, ne-ar umple deopotrivă de admiraţie şi oroare – mă întreb, poetei i-ar păsa? Citind “cununii”, s-ar zice că nu. Este “cununii” un poem excelent? Este. Dar, atare excelenţă parcă ţine de un sabat negru, din care automat vrei să te ejectezi, fie şi călare pe mătură, scuipând ca babele-n sân şi repezind cruci, de revelaţia Răului. Or, sensul ocult al poeziei este încapsularea, resorbirea lectorului în starea ei.

Marian Drăghici

Undeva, într-un poem al amintirii casei copilăriei, sunt invocaţi “cei puternici şi paşnici”. Poezia Niculinei Oprea este ea însăşi “puternică şi paşnică” sau, cum spune în alt vers, “(sunt) flacără după fiecare dezastru”.

Ioan Moldovan

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.