Orașul SUCEAVA

Dezvoltă!

Implică-te! Suceava în imagini

(2009) Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României

Data publicării
Categoria

Astăzi, 12 octombrie 2009, a avut loc şedinţa de instruire a primarilor cu privire la realizarea sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009.

În acest sens a fost prezentat cadrul legislativ pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009, respectiv Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârile de Guvern referitoare la: Programul Calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României; aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului; aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului tabelelor, a modelului ştampilei biroului electoral judeţean, a modelului ştampilei de control a secţiei de votare, a modelului ştampilei cu menţiunea ”VOTAT”, a modelului buletinului de vot, a modelului timbrului autocolant şi a modelelor proceselor verbale.

Prefectul judeţului Suceava a prezentat acţiunile realizate, până în prezent, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României, din anul 2009, cât şi noutăţile apărute faţă de alegerile prezidenţiale din anul 2004.

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Prefectului Judeţului Suceava, în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, conform Hotărârii Guvernului României nr. 1045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României, din anul 2009.

  • A fost constituită Comisia Tehnică Judeţeană, prin Ordinul Prefectului Judeţului Suceava nr. 362/28.09.2009, modificat prin Ordinul nr. 408 din 09.10.2009.
  • Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente, pe lângă Comisia Tehnică, a fost constituit Grupul tehnic de lucru, prin Ordinul Prefectului Judeţului Suceava nr. 363/28.09.2009, modificat prin Ordinul nr. 409 din 09.10.2009.

S-a finalizat acţiunea de centralizare a delimitărilor secţiilor de votare organizate în judeţul Suceava, în baza dispoziţiilor primarilor, întocmite în conformitate cu cerinţele Autorităţii Electorale Permanente. În data de 05.10.2009 a fost emis Ordinul nr. 384/2009 privind numerotarea, delimitarea şi locaţiile secţiilor de votare organizate în judeţul Suceava pentru alegerea Preşedintelui României, din anul 2009, care a fost comunicat instituţiilor interesate. La aceste alegeri, în judeţ vor fi organizate un număr de 654 secţii de votare, din care un număr de 116 sunt secţii speciale.

Potrivit Programului calendaristic, Instituţia Prefectului, va realiza publicaţiile cu numerotarea, delimitarea secţiilor, precum şi localul în care se va desfăşura votarea, până la data de 28 octombrie 2009, publicaţii care vor fi afişate spre consultare alegătorilor.

Prefectul a atras atenţia primarilor ca localul secţiilor de votare să nu fie schimbat decât din motive obiective şi înainte de orice schimbare să fie înştiinţată instituţia Prefectului judeţul Suceava, care are obligaţia de a informa Autoritatea Electorală Permanentă în cel mult 48 de ore.

Faţă de scrutinul pentru Preşedintele României din anul 2004, la aceste alegeri au aparut următoarele noutăţi.

  • În oraşe, municipii şi comune se organizează secţii de votare speciale, în care îşi exercită dreptul de vot alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Secţiile de votare speciale sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului României nr. 1051/2009, astfel în judeţul Suceava se vor organiza un număr de 116 secţii, din care un număr de 3 în municipiul reşedinţă de judeţ şi câte una în fiecare unitate administrativ – teritorială. În conformitate cu prevederile legale, la intrarea în secţiile de votare speciale, vor fi instalate camere web conectate la calculatoare cu suficientă capacitate de stocare pentru 14 ore de imagine video, care vor înregistra cetăţenii ce îşi exercită dreptul de vot în aceste secţii. Fişierul cuprinzând înregistrarea video va fi salvat pe un suport optic, CD sau DVD, şi va fi înaintat către biroul electoral judeţean într-un plic sigilat, pe care se aplică ştampila de control a secţiei de votare şi semnătura membrului biroului electoral al secţiei de votare care a asigurat operarea computerului, împreună cu dosarul cuprinzând tabelele electorale utilizate şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor. Instituţia Prefectului va face instruirea la faţa locului a persoanelor ce vor opera cu echipamentul de la aceste secţii.
  • Ştampilele cu menţiunea „VOTAT” sunt individualizate pentru fiecare secţie de votare din ţară prin înscrierea atât a numărului acesteia cât şi a numelui judeţului, de exemplu: 341/SV.
  • La nivelul Judeţului Suceava, Biroul Electoral Judeţean Suceava funcţionează în sediul Palatului Administrativ, sala „Ion Irimescu”, începând cu data de 08.10.2009. Componenţa Biroului Electoral Judeţean Suceava este: preşedinte judecător Anton Ştefania Fulga, locţiitor judecător Condrovici Liliana, membru judecător Mihalciuc Geta Lilioara, iar datele de contact ale biroului sunt: telefon: 0230/215002 sau 0230/210148 int.194, fax: 0230/215000, e-mail bej@prefecturasuceava.ro.
  • Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile şi echipamentele de comunicaţii şi funcţionarea sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot.

De asemenea, Prefectul judeţului Suceava a enumerat sarcinile imdeiate ce revin primarilor pentru organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a acestor alegeri.

  • În localurile secţiilor de votare, care funcţionează în cămine culturale să nu se organizeze, în zilele de 22 noiembrie şi 6 decembrie a.c., cât şi în zilele precedente şi cele care le succed pe acestea, alte activităţi.
  • Inventarirea logisticii necesare procesului de votare ( cabine de vot, urne fixe şi mobile, instalaţii electrice pentru iluminat în cabine, mobilier, indicatoare, drapele, panouri de afişaj) şi luarea măsurilor pentru repararea sau înlocuirea, după caz, a acestora. O atenţie deosebită trebuie acordată asigurării încălzirii încăperii secţiei de votare.

Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziţiona unele noi, de către Instituţia Prefectului, în baza centralizării necesarului şi în limita fondurilor alocate.

Solicitările primarilor pentru dotarea secţiilor de votare vor fi transmise Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, Serviciul financiar contabil, resurse umane, administrativ până la data de 1 noiembrie 2009.

  • În toată această perioadă, primarii trebuie să menţină în stare de funcţionare telefoanele şi faxurile de la primării.
  • Asigurarea la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, a unui număr corespunzător de spaţii de publicitate electorală, ce vor fi stabilite prin dispoziţie a primarilor, până cel mai târziu în data de 29 octombrie 2009.

12 Octombrie 2009 / 14:18
via Instituţia Prefectului Judeţul Suceava

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.