Orașul SUCEAVA

Distrează-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Doi universitari suceveni au devenit membri în Consilii Naționale ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Data publicării
Categoria

De la înființarea sa, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și-a fixat ca obiective excelența în cercetare și calitatea în educație. Totodată, în ultimii ani, conducerea universității a urmărit ca instituția bucovineană să reprezinte un factor relevant în aria națională și europeană a învățământului superior, prin implicarea activă în dezbaterile privitoare la chestiunile educației naționale și cercetării științifice. Participarea în numeroase granturi de cercetare naționale și internaționale, în parteneriat cu echipe din țară și străinătate, derularea unor importante proiecte de formare și perfecționare a resursei umane au scos în evidență potențialul școlii sucevene de a contribui la atingerea performanței și creșterea vizibilității la nivelul României și, chiar, Uniunii Europene.

De asemenea, trebuie remarcată și deschiderea conducerii Ministerului Educației și Cercetării Științifice către consultarea tuturor factorilor decizionali din universitățile românești și către atragerea în procesul de adoptare a deciziilor a competențelor de înalt nivel existente în diverse centre universitare.

În acest context, doi profesori universitari suceveni, cercetători valoroși și specialiști recunoscuți pe plan internațional în domeniile lor, au fost nominalizați în două organisme ale MECS responsabile cu finanțarea învățământului superior românesc, respectiv coordonarea și evaluarea cercetării științifice la nivel național.

Astfel, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, Prorector al Universității Ștefan cel Mare Suceava responsabil cu baza materială și problemele studențești, a fost numită recent membru în biroul Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, preocupat de dezvoltarea principiilor și metodelor de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România. „Ambasador Fulbright”, conducătoare de doctorat în domeniul Economie, specialist în problematica piețelor financiare și în managementul crizelor economico-financiare, în cadrul USV doamna prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean este responsabilă de chestiunile financiar-bugetare.

De asemenea, prof. univ. dr. Mihai Dimian, Prorector al Universității Ștefan cel Mare Suceava responsabil cu activitatea științifică, a fost numit recent, prin ordin de ministru, membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS). În vârstă de 40 de ani, Mihai Dimian este unul dintre cei mai tineri membri ai CNCS, care reunește nume de referință ale cercetării românești, precum președintele Academiei Române, acad. Valentin VLAD. Merită remarcat și faptul că, în afară de reprezentanții universităților și institutelor din cele patru mari centre universitare (București, Iași, Cluj, Timișoara), CNCS are în componență doar câte un reprezentant din alte cinci universități din Brașov, Craiova, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș.

Nominalizarea acestor două cadre didactice ale Universității Ștefan cel Mare Suceava în organisme centrale și esențiale în viața academică românească reprezintă o dovadă în plus a recunoașterii performanțelor universității sucevene.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.