Orașul SUCEAVA

Ascultă!

Implică-te! Suceava în imagini

Prima prioritate: niciun copil invizibil!

Data publicării
Categoria

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin Direcția Generală Protecția Copilului şi UNICEF sunt conștiente de faptul că serviciile de prevenire sunt net superioare celor de protecţie, iar evidențele din teren arată ca sunt și de cel puțin zece ori mai ieftine.

Copiii din familii aflate în dificultate care beneficiază de servicii de prevenire sunt mai puțin afectați de orice formă de violenţă (fizică sau psihică, vătămare sau abuz, neglijare sau tratament neglijent, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual, dar şi separarea de familia naturală). Serviciile de prevenire au impact atât asupra copiilor, care se pot bucura mai mult de drepturile lor conform Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, cât și a statului, care are o capacitate crescută de a implementa politici coerente în domeniul social, pe baza principiului eficienţei de cost.

În acest context, Instituția Prefectului Județului Suceava împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava și cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România continuă și anul acesta proiectul demarat în 2011 cu titlul Prima prioritate: niciun copil invizibil!.

Proiectul urmărește să consolideze capacitatea autorităților locale de a susține servicii de prevenire. La ora actuală în România, cu precădere în mediul rural, se simte acut lipsa unui sistem de asistență socială care să prevină o serie de probleme, printre care cele mai grave care afectează copilul sunt separarea de familia naturală și violența sub diverse forme. Când sistemul de prevenire nu funcționează, intervine sistemul de protecție a copilului, dar acțiunea acestuia este exclusiv reparatorie.

Pornind de la scopul inițial al proiectul de a contribui la creșterea impactului politicilor de protecție socială asupra celor mai săraci și excluși social dintre copiii și familiile vulnerabile din România, în anul 2012 proiectul are două obiective principale: dezvoltarea capacității actorilor locali din mediul rural de a furniza servicii bazate pe comunitate, eficace și eficiente, pe baza informațiilor și cunoștințelor acumulate și generate în primul an de implementare și consolidarea strategiei naționale din domeniul prevenirii, cu focus asupra eficientizării acesteia și aducerii serviciilor sociale de bază cât mai aproape de beneficiari și nevoile lor.

La nivel local, proiectul va pune în continuare accentul pe identificarea familiilor la risc şi realizarea unor planuri coerente de evaluare a nevoilor, pe implementarea cu eficacitate şi eficienţă a serviciilor sociale de bază și pe creşterea accesului la acestea pentru copiii cei mai vulnerabili și familiile lor. Sprijinul și susținerea pe care DGASPC continuă să le ofere, constituie o componentă esențială a proiectului, perfect adaptată nevoilor concrete identificate în teren.

În anul 2011, proiectul a fost derulat în 96 de comune din județele: Bacău, Botoșani, Buzău, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea. Vizitele asistenților sociali la peste 120.000 de familii din aceste comune au adus în atenția autorităților locale, în plus față de cazurile deja existente și cunoscute, încă 3.041 de cazuri de copii aflați în situații care necesită intervenție, dar despre care nu se știa nimic. Cu alte cuvinte, peste 3.000 de copii invizibili. Dincolo de problemele generate de sărăcie care afectează trei sferturi din cazuri, o treime dintre fetele și băieții identificați sunt la risc de abuz, neglijare și violență și o cincime la risc de abandon școlar.

Pe baza evaluării proiectului la finele anului trecut și pentru a crește impactul acestuia, în anul 2012 proiectul își ajustează intervențiile atât în termeni de activități cât și de arie de acoperire. Spre exemplificare în județul Suceava proiectul este derulat în comunele: Bodgănești, Brodina, Dornești, Izvoarele Sucevei, Pătrăuți, Râșca, Valea Moldovei și Vulturești, iar activitățile sale țintesc beneficiarii conform paginii descriptive anexate.

Evaluarea făcută după primul an de implementare a demonstrat că proiectul este relevant nu doar pentru ansamblul de comunități ci și pentru Strategia Națională în domeniul Protecției și Promovării Drepturilor Copilului (2008-2013), atestând eficiența intervențiilor și furnizând informațiile și datele necesare pentru implementarea eficientă a strategiei.

Proiectul construiește pe experiența acumulată prin dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul comunității. Odată serviciile aduse mai aproape de copiii vulnerabili și familiile lor, se poate preveni separarea copilului de familie și intrarea lui în sistemul de protecție specializată. Existența unor sisteme de prevenire comunitare funcționale înseamna o copilărie mai bună pentru copiii vulnerabili, comunități mai unite și mai implicate și costuri mai eficiente pentru stat.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.