Orașul SUCEAVA

Creează!

Implică-te! Suceava în imagini

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

Data publicării
Categoria

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare este o campanie care se desfăşoară la nivel mondial, cu scopul de a conştientiza şi promova anual, conservarea păsărilor migratoare şi a habitatelor lor din întreaga lume.

Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare a fost organizată pentru prima dată în anul 2006, pentru a celebra încântătoarea călătorie a păsărilor migratoare între locurile de cuibărit şi cele de iernare. Evenimentul are loc, în fiecare an, în a doua sâmbătă din luna mai. Anul acesta Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare se desfăşoară în perioada 11-12 mai, sub deviza Reţea de lucru pentru păsările migratoare eveniment care dă ocazia iniţierii şi desfăşurării unor acţiuni de informare şi conştientizare a publicului, de constituire a unor reţele de lucru între ONG-uri, instituţii de învăţământ şi autorităţi de mediu, în vederea conservării speciilor de păsări migratoare, habitatelor acestora şi a rutelor lor de migraţie.

De-a lungul timpului, în toată lumea, păsările au fost şi sunt pentru oameni: prieteni, mesageri, surse de hrană, surse de inspiraţie în artă şi ştiinţă. În plus, fenomenul migraţiei păsărilor este crucial, păsările migratoare acţionând ca indicatori ai sănătăţii ecosistemelor şi ai efectelor schimbărilor climatice. Multe activităţi umane, precum: utilizarea excesivă şi nesustenabilă a terenurilor de vânătoare, pescuitul, poluarea, ameninţă grav populaţiile de păsări migratoare. Astfel, omenirea trebuie să fie conştientă de modul în care acţiunile pe care le desfăşoară pot afecta aceşti prieteni credincioşi. Sunt nenumărate căile prin care, de a lungul timpului, păsările migratoare servesc omenirii, iar acest lucru trebuie să continue. Gândindu-ne la importanţa economică, culturală sau ecologică a acestor vietăţi în viaţa noastră, avem suficiente motive să le protejăm. În acest fel şi generaţiile viitoare se vor bucura de beneficiile aduse de păsările migratoare dar şi de frumuseţea lor.

Pentru protejarea şi conservarea speciilor de păsări sălbatice, la nivelul judeţului Suceava au fost declarate un număr de 7 arii de protecţie avifaunistică (SPA), prin H.G. nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Acestea sunt: Lacurile Fălticeni, Obcina Feredeului, Munţii Rarău Giumalău, Vânători (județul Neamţ), Acumulările Rogojeşti – Bucecea, Dorohoi – Şaua Bucecei, Munţii Călimani. Dintre acestea un număr de trei se află în întregime pe teritoriul judeţului Suceava iar patru dintre acestea se extind şi pe teritoriul judeţelor vecine.

Pentru a marca Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare 2013, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, desfăşoară în ziua de 10 mai 2013 o vizită în zona Acumulării Bucecea, de pe râul Siret, pentru observaţii ornitologice. Acumularea Bucecea se află la 50 kilometride la intrarea râului Siret în ţară (167,7 km de la izvor) în dreptul comunei Bucecea, judeţul Botoşani (mal stâng) şi comuna Hânţeşti, judeţul Suceava (mal drept), la 25 kilometri aval de Acumularea Rogojeşti. Aria naturală asigură condiţii de găzduire pentru mai multe specii de păsări migratoare: egreta, stârcul cenuşiu, stârcul roşu, barza, corcodelul mic, lebăda de vară sau lebăda mută, găinuşa de baltă, specii de raţe. Frumuseţea acestor păsări, zborul, elanul, organizarea lor fascineză.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.