Orașul SUCEAVA

Implică-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava

Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava a luat fiinţă în anul 1963, prin înfiinţarea Institutului Pedagogic.

În primul an de funcţionare, cu un personal constând din două bibliotecare, biblioteca punea la dispoziţia utilizatorilor un fond modest de 3000 cărţi. În doar câţiva ani, datorită achiziţiilor şi graţie donaţiilor generoase ale unor intelectuali suceveni, numărul publicaţiilor a depăşit, în anul 1966, cifra de 20.000 volume, contractându-se abonamente la 211 ziare şi reviste, din care 43 din străinătate.

În contextul procesului de informatizare a învăţământului superior românesc, în anul 1994, printr-o finanţare obţinută prin Programul TEMPUS s-au achiziţionat pentru bibliotecă câteva calculatoare, înfiinţându-se o reţea Intranet, pe care a fost instalat softul Vubis. Informatizarea a permis utilizatorilor un acces facil şi operativ în vederea consultării fondurilor existente.

Creşterea continuă a numărului de publicaţii disponibile a impus, în anul 1998, reorganizarea fondurilor, prin înfiinţarea unor săli distincte pentru Periodice şi prin separarea volumelor de carte tehnică de cele din domeniile socio-uman şi economic.

În anul 2003, urmărindu-se o mai bună prezentare a valorilor bibliofile păstrate şi vizând, totodată, asigurarea unei supravegheri mai riguroase a cărţii rare, a fost inaugurată sala Colecţii Speciale.
În vederea îmbunătăţirii serviciilor oferite cititorilor, în anul universitar 2003-2004, la sala de lectură a fost organizat împrumutul cu accesul direct la raft al publicaţiilor.

În anul 2008, odată cu inaugurarea corpului E al universităţii şi alocarea unui spaţiu generos pentru extinderea Bibliotecii USV, din corpul A au fost mutate fondul de carte socio-umană, tehnică şi economică.

De-a lungul timpului, Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare Suceava şi-a păstrat caracterul enciclopedic. În prezent, la dispoziţia utilizatorilor se află cinci săli de lectură, o sală Internet, o sală destinată împrumutului la domiciiu, iar colecţia de publicaţii este de aproape 300.000 volume formată din:

 • publicaţii monografice din domeniile: ştiinţă, tehnică şi cultură, editate în limba română şi în diverse limbi străine;
 • publicaţii periodice şi seriale din domeniile: ştiinţă, tehnică şi cultură, editate în limba romană şi diverse limbi străine;
 • lucrări de referinţă generale: enciclopedii, dicţionare, bibliografii, cataloage;
 • lucrări ale conferinţelor, simpozioanelor din ţară şi străinătate;
 • teze de doctorat;
 • standarde şi normative;
 • descrieri de invenţii;
 • hărţi și atlase;
 • publicaţii în format electronic;
 • colecţii speciale formate din cărţi ce aparţin patrimoniului cultural, carte veche şi rară, ediţii bibliofile, ediţii liliput, colecţii de stampe.

Biblioteca funcţionează în doua corpuri ale Universităţii Ştefan cel Mare: Corpul A, etaj I şi în corpul E, la demisol, parter şi etajul I periodice şi seriale.

Categorii de utilizatori:

 • studenţi, cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi, masteranzi, personal auxiliar şi administrativ din Universitatea Ştefan cel Mare Suceava;
 • studenţi, cadre didactice, cercetători şi doctoranzi din alte centre de învăţământ universitar de stat;
 • participanţi la forme de învăţământ postuniversitar;
 • studenţi, cadre didactice, cercetători şi doctoranzi din învăţământul universitar particular;
 • cercetători, cadre didactice care fac parte din învăţământul preuniversitar înscrise la diverse forme de perfecţionare organizate în cadrul universităţii;
 • cadre didactice din învăţământul preuniversitar; specialişti din diferite domenii;
 • alte categorii socio-profesionale.

Permisul de utilizator

Înscrierea la Biblioteca Universităţii Ştefan cel Mare se face pe baza unui permis de bibliotecă sub formă de card electronic şi se eliberează prezentând următoarele acte:

 • carnet de student vizat pentru anul universitar în curs;
 • carte de identitate valabilă;
 • legitimaţie / adeverinţă de serviciu vizată, pentru utilizatorii externi şi ocazionali;
 • cerere tipizată pentru emitere card.

Permisul se eliberează contra unei taxe achitate de fiecare utilizator, diferenţiat pe categorii de utilizatori.

Cardul de bibliotecă este valabil pentru toate punctele de împrumut şi se eliberează pentru perioada de:

 • trei-patru ani, în cazul studenţilor cu licenţă;
 • doi ani pentru masteranzi;
 • trei ani pentru doctoranzi;
 • este valabil până la întocmirea fişei de lichidare pentru cadrele didactice şi angajaţii universităţii;
 • pentru un an calendaristic pentru utilizatorii externi;
 • pentru 1-6 luni de zile pentru cititorii ocazionali.

Cardul de bibliotecă se vizează gratuit la fiecare început de an universitar pentru înregistrarea eventualelor modificări privind adresa sau statutul profesional al utilizatorilor şi este valabil până la semnarea Fişei de lichidare.

Studenţii cu burse sociale, persoanele cu nevoi speciale, pensionarii Universităţii Ştefan cel Mare beneficiază de permis de intrare gratuit. În cazul pierderii sau deteriorării cardului electronic, titularul este obligat să înştiinţeze serviciul de informaţii al bibliotecii în vederea emiterii unui duplicat, pe baza actelor necesare unei eliberări de permis. Permisul de bibliotecă este personal şi netransmisibil. Prin înscrierea şi deţinerea permisului de bibliotecă sub formă de card electronic utilizatorul îşi asumă responsabilitatea de a respecta Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii universităţii.

Documente necesare obţinerii permisului de utilizator:

 • carnet de student vizat la zi sau legitimaţie/adeverinţă de angajat;
 • act de identitate;
 • taxa obţinerii permisului de utilizator.

Taxa de înscriere la bibliotecă (emiterea permisului de bibliotecă sub formă de card electronic):

 • pentru cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi, angajaţi ai instituţiei / 25 lei până la semnarea fişei de lichidare;
 • pentru externi / 35 lei pentru un an calendaristic;
 • pentru cititorii ocazionali / 15 lei pentru 1-6 luni.

Program funcționare

 • luni – vineri / 8:00 – 20:00
 • sâmbăta / 10:00 – 14:00

Sală de lectură pentru publicaţii economice şi tehnice

 • luni – vineri / 8:00 – 20:00
 • sâmbătă / 10:00 – 14:00

Sala de lectură Mihail Iordache

 • luni – vineri / 8:00 – 20:00
 • sâmbătă / 10:00 – 14:00

Sală de lectură Colecţii speciale

 • luni – vineri / 8:00 – 16:00

Sală de lectură Referinţe

 • luni – vineri / 8:00 – 16:00

Sală de lectură pentru publicaţii periodice

 • luni – vineri / 8:00 – 16:00
 • sâmbătă / 10:00 – 14:00

Contact

Ultima actualizare:

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.