Orașul SUCEAVA

Exprimă-te!

Implică-te! Suceava în imagini

16 septembrie – Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon

Data publicării
Categoria

În anul 1991, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu – UNEP a declarat data de 16 septembrie drept Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon.

În calendarul evenimentelor ecologice ziua de 16 septembrie semnifică Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon. În anul 2014 se sărbătoreşte a XXIII-a aniversare sub deviza Misiunea continuă! (The Mission Goes On!).

Prima idee despre impactul antropogen asupra epuizării stratului de ozon a fost formulată la începutul anilor 1970, pericol pentru stratul de ozon constituie emanările vaporilor de apă şi oxizilor de azot din motoarele supersonice a avioanelor şi rachetelor.

Principiile colaborării internaţionale privind protecţia stratului de ozon au fost elaborate în cadrul Convenţiei de la Viena pentru protecţia stratului de ozon în anul 1985, care a intrat in vigoare la 2 Septembrie 1988.

Protocolul de la Montreal cu privire la substanţele care distrug stratul de ozon, elaborat sub conducerea Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător, care reglementează substanţele potenţiale ce distrug stratul de ozon (ODS) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1989. Protocolul de la Montreal este un acord internaţional care a stabilit o eşalonare a reducerii şi eventual a eliminării ODS –urilor din folosinţa generală. Circa 175 de state plus Comunitatea Europeană sunt membre semnatare ale Protocolului de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon.

Cele mai importante acte normative care reglementează protecţia mediului înconjurător şi a stratului de ozon sunt: O.U. nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului, Legea nr. 84/1993 cu referire la protecţia stratul de ozon şi H.G. 58/2004 cuprinzând Programul Naţional de eliminare treptată a substanţelor care distrug stratul de ozon.

În anul 1974 M. Molina şi F. Rowland au demonstrat că substanţele chimice – clorofluorocarburile (CFC), produse de om care sunt utilizate în calitate de agenţi frigorifici şi aerosoli, sunt transportate în stratosferă prin intermediul maselor de aer şi pot avea acţiune distrugătoare asupra stratului de ozon, pentru aceste cercetări obţinând premiul Nobel pentru chimie, în anul 1975.

În prezent în aer se aruncă mii tone de CFC. Datorită inerţiei chimice, activităţii scăzute, insolubilităţii în apă, stabilităţii sale CFC dispun de o longevitate mare în atmosferă. Se consideră că durata de viaţă a celor mai răspândite CFC – Freon – 11 şi Freon – 12 este între 50 şi o sută ani.

Deasupra Antarcticii, se produc cele mai ritmice şi mai dramatice micşorări ale stratului de ozon. De obicei, gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii atinge intensitatea maximă la începutul lunii octombrie. Gaura de ozon de deasupra Antarcticii continuă să se extindă dar se speră la o închidere a ei până în 2030-2070 ajungându-se din nou la nivelul anilor ’80 .

Fenomenul epuizării stratului de ozon duce la: scăderea eficacităţii sistemului imunitar, cu apariţia infecţiilor, a cancerului de piele, a cataractelor şi a orbirii, arsuri grave în zonele expuse la soare, reducerea culturilor şi implicit a cantităţii de hrană, ca urmare a necrozării frunzelor la plante, distrugerea vieţii marine, a planctonului degradarea unui număr important de materiale plastice utilizate în construcţie, vopsele, ambalare…

În 27 de ani, lupta împotriva distrugerii stratului de ozon a făcut progrese importante. Dacă, în 1987, nu erau decât 24 de ţări semnatare ale protocolului, astăzi numărul lor se ridică la 197, în condiţiile în care ameninţările asupra mediului înconjurător depăşesc orice frontieră.

Efortul umanităţii pentru refacerea stratului de ozon este exemplul fascinant de acţiune comună împotriva dezastrelor, arătând cum poate fiecare individ de pe planetă să contribuie la bunăstarea omenirii şi mediului.

Exprimând aspiraţiile cetăţenilor de a se bucura de un mediu sănătos, APM Suceava adresează un apel tuturor factorilor de decizie, politicienilor, specialiştilor, cadrelor didactice, studenţilor, elevilor, jurnaliştilor, cât şi întregii populaţii să-şi concentreze eforturile şi să colaboreze pentru ca împreună să asigure aplicarea măsurilor de prevenire şi stopare a degradării stratului de ozon, în scopul asigurării sănătăţii generaţiilor prezente şi viitoare!

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.