Orașul SUCEAVA

Gândește!

Implică-te! Suceava în imagini

Ce aduce nou acest an universitar la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul USV

Data publicării
Categoria

Anul universitar 2014-2015 are o semnificație aparte pentru Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor deoarece în 2015 se vor sărbători 30 de ani de învățământ superior în inginerie electrică la Suceava. Dorința tuturor cadrelor didactice, a personalului tehnic și din secretariat este ca acest an jubiliar să fie întâmpinat cum se cuvine, atât în ceea ce privește baza materială, dar și în ceea ce privește conținutul întregului proces de învățământ centrat cu adevărat pe student, pe proiectele și speranțele sale spre o carieră de inginer de valoare.

Pregătirile pentru acest nou an universitar au început încă din luna februarie când întregul colectiv profesoral al facultății a regândit programa disciplinelor de care răspund, la toate programele de studii ale ciclurilor Bologna de licență și masterat, astfel încât absolvenții noștri să aibă șanse maxime în competiția de pe piața muncii. Spre exemplu, se vor dezvolta modulele de curs privind programarea telefoanelor mobile, a tabletelor, cele privind comunicațiile mobile, cel despre automobilele cu tracțiune electrică. De altfel în acest domeniu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prin facultatea noastră, acționează în cadrul unui parteneriat cu Primăria municipiului Suceava într-un proiect care privește mentenanța punctelor de alimentare cu energie electrică și a automobilelor electrice propriu-zise. Responsabilul din partea universității și a facultății este domnul prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc, titularul cursului de tracțiune electrică.

Procesul de restructurare a curriculelor programelor de licență și master din facultatea și universitatea noastră a fost susținut și prin trei proiecte europene al căror responsabil este dl. prof univ.dr.ing. Alin Dan Potorac. Printre realizările acestor proiecte menționăm dezvoltarea unei platforme informatice de tip e-Educatie care sustine electronic procesul educațional desfășurat în Universitatea Stefan cel Mare din Suceava cât și crearea unui ultramodern laborator de securitate informațională.

Anul universitar 2014-2015 va aduce în Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor 179 de noi studenți la ciclul de licență și alți 87 la ciclul de masterat care au fost declarați admiși și s-au înmatriculat în sesiunea din iulie. Acestora li se vor adăuga și candidații care vor fi admiși în sesiunea din septembrie în care sunt oferite locuri fără taxă la Energetică industrială (14 locuri), Electronică aplicată (12), Automatică și informatică aplicată (5), Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (5), Sisteme electrice (2). La fiecare din aceste programe mai sunt și câte 5 locuri cu taxă redusă, susținute prin burse de sprijin, dar și 14 locuri cu taxă integrală. La specializarea Calculatoare se susține admitere în această sesiune pentru ocuparea a 39 de locuri cu taxă integrală.

La masterat sunt oferite la admitere opt locuri fără taxă la masteratul acredidat în acest an, Rețele de Comunicații și Calculatoare și trei locuri bugetate la masteratul Tehnici avansate în mașini și actionări electrice.

În acest an ne mai propunem și atragerea de noi cadre didactice. Un domeniu în care se înregistrează un deficit la această oră fiind matematica, prin trecerea prematură la cele veșnice a regretatului profesor Cătălin Țigăeru.

La cei 30 de ani de funcționare, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor se mândrește cu un colectiv didactic cu realizări de excepție. Și pentru că spațiul afectat este foarte restrîns se cuvine să reamintim pe unul din cei mai prolifici și străluciți inventatori ai României și nu numai, profesorul universitar Dorel Cernomazu, care a fost recompensat cu multe medalii la saloanele de invenție naționale și internaționale, dar și cu ordine și medalii ale statului român.

Pe plan internațional în noul an universitar va continua schimbul de studenți și cadre didactice și colaborarea în activitatea de cercetare și doctorat cu universități de prestigiu din Belgia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Portugalia, mobilitățile fiind susținute financiar prin burse oferite de Programul european Erasmus+.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.