Orașul SUCEAVA

Muncește!

Implică-te! Suceava în imagini

22 aprilie – Ziua Pământului

Data publicării
Categoria

Ziua Pământului este marcată anual pe toată planeta, începând din anul 1970, la data de 22 aprilie, aceasta fiind ziua când s-a născut mişcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Această mişcare a apărut în Statele Unite ale Americii într-o perioadă când au avut loc mai multe episoade deosebite de poluare (accidente ecologice). Scopul acestei inițiative a fost de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arata față de mediu, deoarece considerau poluarea (gazele și fumul) ca un semn al “prosperității”.

Este un eveniment din calendarul ecologic care readuce în atenția locuitorilor planetei responsabilitatea de a proteja natura şi mediul înconjurator. Evenimentul a fost gândit ca un prilej de sensibilizare a populaţiei în legatură cu prejudiciile aduse mediului.

Tema pentru cea de-a 45-a aniversare a Zilei Pământului este E rândul nostru să conducem.

OMUL şi acţiunile sale iraţionale constituie cauza celor mai multe dintre prejudicii aduse Pământului, dar tot OMUL trebuie să fie și cel care poate conștientiza pericolul și să acționeze pentru limitarea sau îndepărtarea acestora. Este nevoie de acțiuni economice prietenoase cu mediul înconjurător, de soluții pentru problemele dificile care amenință viitorul planetei noastre și de decizii prin care să se găsească o nouă direcție de dezvoltare economică care să mențină viața pe Pământ.

Activităţile umane (arderea combustibililor fosili, despăduririle masive, schimbarea folosinţei terenurilor, explorarea spațiului cosmic, activitățile războinice…) contribuie semnificativ la creşterea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi încălzirea climei.

Impactul schimbărilor climatice se reflectă în: creşterea temperaturii medii cu variaţii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apă pentru populaţie, reducerea volumului calotelor glaciare, creşterea nivelului oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, modificări în desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversităţii.

Din fericire, suntem înzestraţi cu toate abilităţile, instrumentele, oportunităţile şi posibilităţile de decizie pentru a produce schimbările de comportament necesare în lupta cu acest fenomen; în acelaşi timp schimbările climatice reprezintă şi cea mai mare provocare a timpurilor noastre, dar şi cea mai mare oportunitate pentru omenire – o oportunitate fără precedent de a construi o lume sănătoasă, prosperă, bazată pe o economie fundamentată pe energie „curată”.

Ziua Pământului 2015 poate fi un bun prilej de a promova politici climatice, energia eficientă, energia regenerabilă şi locuri de muncă ecologice. Desigur, acest lucru nu se poate realiza decât prin efortul cetăţenilor, al companiilor, administraţiilor locale şi al guvernelor lumii.

Dar probabil că este mai uşor să controlăm spaţiul nostru vital, cel în care funcţionăm şi, prin comportamentele pe care le manifestăm , să facem diferenţa şi să provocăm o schimbare ale cărei efecte pozitive asupra mediului să ne bucure pe toţi.

Protejaţi PLANETA PĂMÂNT, la nivel local, regional și la nivel global în fiecare zi, nu doar de Ziua Pământului! Protejarea spaţiilor verzi, derularea de programe de reciclare, conservarea energiei, plantarea de arbori şi educaţia ecologică sunt doar câteva dintre activităţile în care putem fi implicaţi tot timpul anului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava se implică în activitatea de educaţie ecologică prin organizarea de acţiuni educative, participarea la acţiuni organizate de instituţii şcolare, ONG-uri, dar şi prin campanii de informare / conştientizare a populaţiei.

Sa gândim global și să acționăm local!

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.