Orașul SUCEAVA

Dezvoltă!

Implică-te! Suceava în imagini

Burse suplimentare pentru studenții anului I înmatriculați la studii de licență și masterat la Facultatea de Științe ale Educației

Data publicării
Categoria

Facultatea de Științe ale Educației de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este partener al Facultății de Științe ale Educației din cadrul Universității din Pitești în derularea proiectului POSDRU/156/1.2/G/140570 intitulat „Competențe pentru cariera ta!”, proiect cofinanțat prin Fondul Social European.

În cadrul acestuia vor fi acordate o sută de burse studenților care s-au înscris anul acesta la programul de licență „Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar”, precum și celor care s-au înmatriculat sau care vor deveni studenți în urma sesiunii de admitere din septembrie la programele de masterat dezvoltate de Facultatea de Științe ale Educației: „Comunicare Didactică”, „Consiliere Școlară și Educație Emoțională”, „Managementul Instituțiilor Educaționale”.

Bursele vor fi acordate numai studenților din anul I, care vor parcurge în anul universitar 2015-2016 cursuri facultative, extinzând aria competențelor în domenii precum Educația antreprenorială, Limbile străine în context educațional și Educație pentru valori.

Pentru sesiunea de admitere din septembrie, Facultatea de Științe ale Educației oferă 30 locuri pentru programele de studiu de masterat.

Programul de studii masterale Managementul Instituțiilor Educaționale abordează o curriculă interdisciplinară, combină elemente de specificitate din domeniul științelor educației cu cele din domeniul științelor economice și asigură formarea de competențe necesare exercitării multiplelor roluri manageriale pe care le presupune cariera didactică, cu accent pe identificarea potențialului de leadership și activarea acestuia în sensul dezvoltării de comportamente care să-i inspire și să-i motiveze pe elevi, să-i angajeze pe colegi, să influențeze în sens pozitiv comunitatea. Misiunea de manager școlar poate fi o altă oportunitate deschisă carierei didactice, de aceea o formare specializată prin program de masterat este o șansă oferită actualilor și viitorilor profesori.

Programul de studii masterale Comunicare Didactică se dezvoltă într-o abordare interdisciplinară, combină domenii precum științe ale educației, științe ale comunicării, științe economice și facilitează formarea de competențe profesionale și transversale. Un bun comunicator deține abilități reale, care pot fi și trebuie formate sistematic, dezvoltate și optimizate continuu. Programul de masterat asigură cadrul adecvat de formare pentru cei ce își doresc să devină buni comunicatori în instituția școlară, profesori care reușesc să construiască legături durabile și consistente cu elevii, colegii și părinții, înscriindu-se ca agenți competenți și de neînlocuit în procesul devenirii fiecărui copil.

Programul de studii masterale Consiliere Școlară și Educație Emoțională oferă o șansă nouă absolvenților de licență care doresc o specializare pe un domeniu ce se înscrie în tendințele politicilor educaționale europene. Formarea în domeniul educației emoționale în combinație cu domeniul consilierii școlare este unică în țară, propunând un demers inovator la care vor contribui în calitate de formatori specialiști din instituții partenere din țară și străinătate. Noul program asigură accesul la dezvoltarea de competențe specifice în domeniul educației și asistenței psihopedagogice, competențe ce vor facilita profesarea în domeniul serviciilor educaționale și de îngrijire socială, în mediul public sau privat. Profesorii care vor aprofunda studiile în domeniul științelor educației prin specializarea consiliere școlară și educație emoțională vor fi pregătiți să facă față noilor generații de copii și să le ofere șansa dezvoltării integrale prin adresarea către nevoile cognitive, sociale și emoționale.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.