Orașul SUCEAVA

Fii tu primul!

Implică-te! Suceava în imagini

Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din Parcul Naţional Călimani

Data publicării
Categoria

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu continuă implementarea proiectului Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din Parcul Naţional Călimani.

Proiectul a demarat în octombrie 2011, are o durată de 27 luni, este implementat de Asociaţia Tășuleasa Social şi are ca obiectiv revizuirea planului de management actual al Parcului Naţional Călimani, în ceea ce priveşte măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestuia.

În perioada martie-septembrie 2013, Asociaţia Taşuleasa Social a desfăşurat activităţile de informare şi conştientizare în cele patru judeţe aflate pe raza Parcului Naţional Călimani în rândul comunităţilor locale din localităţile limitrofe parcului naţional precum şi la nivelul unităţilor de învăţământ. Un număr de peste 10.000 beneficiari direcţi au fost informaţi cu privire la elementele valoroase de floră şi faună de interes comunitar/naţional, regimul ariilor protejate și modalităţile de dezvoltare durabilă a economiei locale.

Astfel în perioada martie-mai 2013 au fost organizate întâlniri cu elevii din 31 de unităţi de învăţământ (24 şcoli generale și 7 licee) din zona proiectului. Membrii echipei de implementare a proiectului au prezentat materiale multimedia referitoare la conservarea speciilor și habitatelor de interes național/comunitar, şi au dezbătut cu elevii prezenţi aspecte privind protecția mediului şi comportamentul vizitatorilor în cadrul ariei protejate.

În urma activităţii desfăşurate în fiecare şcoală un număr de 30 de elevi din fiecare şcoală au fost selectaţi şi invitaţi la sesiunile de informare-conștientizare din teren. În perioada iunie-iulie 2013 au fost organizate 31 de vizite în Parcul Naţional Călimani la care au participat un număr de 935 de elevi şi 61 de profesori din şcolile implicate în proiect. Pe un traseu tematic montan care a ajuns până la cabana meteorologică Retitis (care se găsește la 2.022 metri), elevii participanți, au avut astfel şansa de a înţelege mai bine care sunt elementele valoroase de floră şi faună de interes comunitar/național din situl Natura 2000, prin întărirea legăturii între noţiunile însuşite în cadrul sesiunilor de informare/comunicare organizate în proiect, orele de biologie, activitatea extracurriculară, şi elementele de biodiversitate observate în teren.

Locuitorii comunităţilor locale din localitățile limitrofe Parcului Naţional Călimani au fost de asemenea implicaţi în activităţile proiectului. În perioada aprilie-mai 2013, au fost organizate 22 de caravane de informare și conştientizare a comunităților locale și vizitatorilor ariei protejate. În cadrul unor evenimente publice desfăşurate în centrul localităţilor din zona parcului naţional, peste 3.100 de vizitatori au avut ocazia de a asista la prezentările susţinute de reprezentanţii asociaţiei şi ai Parcului Naţional Călimani primind distribuiri de pliante şi filme informative.

În prezent, în cadrul proiectului se desfăşoară studiile de inventariere şi evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor şi are loc cartarea şi colectarea de date GIS în vederea elaborării bazei de date şi a hărții GIS, activităţi care se vor finaliza în cursul lunii ianuarie 2014 cu formularea recomandărilor de management, şi a planurilor de monitorizare și management pentru Parcul Național Călimani.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.