Orașul SUCEAVA

Votează!

Implică-te! Suceava în imagini

Îndepărtează țurțurii de gheață!

Data publicării
Categoria

Odată cu apariţia anotimpului de iarnă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava solicită Asociaţiilor de Proprietari şi societăţilor comerciale să se implice în activitatea de deszăpezire a căilor de acces spre clădiri, a trotuarelor, arterelor de circulaţie vecine imobilelor sau punctelor de lucru şi de eliminare a poleiului, în aşa fel încât traficul pietonal să se desfăşoare în mod normal.

Pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, o grijă deosebită trebuie acordată îndepărtării ţurţurilor de gheaţă de pe streşini, uluce, jgheaburi…

În caz de pericol iminent de cădere a zăpezii sau gheţii (ţurţurilor), de pe clădirile înalte, deţinătorii au obligaţia să ia măsuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare şi de îndepărtare a acestora cu mijloace proprii sau prin intermediul firmelor care au dotări specifice.

În acest sens, amintim că proprietarii, atât persoane fizice cât şi juridice, au obligaţia în acest sens, conform Legii 230/2007 (privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Aociaţiilor de Proprietari), Legii 481/2004, art. 28 şi 29 (privind Protecţia Civilă) şi hotărârilor Consiliilor Locale, să asigure identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase şi să întreţină în bună stare de funcţionare imobilele, în aşa fel încât să nu afecteze populaţia şi mediul.

Neîndeplinirea acestor obligaţii prevăzute de lege se sancţionează contravenţional.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.