Orașul SUCEAVA

Distrează-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Noi modalităţi de plată a taxelor pentru eliberarea paşapoartelor şi a permiselor de conducere

Data publicării
Categoria

Conform OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, plata taxei de paşaport, precum şi a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere se poate face prin: internet banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar şi de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile unice aferente celor două servicii publice comunitare, deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Menţionăm că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

Plata în numerar se poate face la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, casieriile Instituţiilor Prefectului (pentru paşapoarte), la ghişeele Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acesta) şi prin mandat poştal.

Codul de identificare fiscală al Instituţiei Prefectului județul Suceava: 4244032.

Contul IBAN aferent Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor: RO47TREZ591502601X008639.

Contul IBAN aferent Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple: RO64TREZ591502602X008640.

Totodată, dorim să precizăm informaţiile care trebuie completate de cetăţeni pe documentele de plată: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Conform Ordonanţei de urgenţă, pentru reducerea birocratizării, în situaţia paşapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea paşaportului, taxa pentru serviciul public prestat şi, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată faţă de cât este în prezent.

Atât în cazul paşapoartelor simple temporare, cât şi a paşapoartelor simple electronice, în situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal. Actele necesare şi termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân neschimbate.

Precizăm faptul că cetăţenii pot depune cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice precum şi pentru paşapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliul. Paşaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiţia ca cetăţeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, paşapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reşedinţă, în schimbul unei taxe suplimentare care se plăteşte la momentul primirii documentului.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.