Orașul SUCEAVA

Exprimă-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Noul an academic a debutat la Universitatea Ștefan cel Mare sub semnul sărbătoririi celor 50 de ani de istorie a învățământului superior în Suceava

Data publicării
Categoria

Noul an academic a debutat la Universitatea Ștefan cel Mare sub semnul sărbătoririi celor 50 de ani de istorie a învățământului superior în Suceava, răspunzând acelorași obiective care vizează creșterea calității educației și formării profesionale prin asigurarea accesului la dobândirea de competențe necesare profesionalizării.

Universitatea Ștefan cel Mare deține calificativul Grad de încredere ridicat, acordat de către ARACIS în 2008, și este acreditată ca unitate națională de cercetare și dezvoltare de către ANCS, în acest moment Alma Mater Sucevensis aflându-se în proces de reevaluare academică instituțională.

Programele de studii deschise comunității de către Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava sunt un răspuns oferit nevoilor absolvenților învățământului preuniversitar de a beneficia de oportunități de dezvoltare academică și profesională, pe de o parte, dar si un răspuns în fața nevoilor societății care solicită specialiști în aceste domenii.

Pentru acest an universitar, lista domeniilor de studii acreditate ale Universității Ștefan cel Mare din Suceava s-a îmbogățit cu două programe care au primit recunoaștere din partea Agenției Romane de Asigurare a Calității Învățământului Superior: domeniul Științe ale mediului prin programul Geografia mediului și domeniul Drept prin programul Drept.

În anul academic 2013-2014, 2.375 studenți vor începe studiile de licență la cele 44 de programe de studii (formele de învățământ cu frecvență și la distanță), iar 1087 de studenți vor începe studiile de masterat la cele 33 programe. Universitatea Ștefan cel Mare deschide oportunități de studiu pentru românii de pretutindeni: 107 vor parcurge programele de studii de licență și 20 vor urma studii de masterat. În anul universitar 2013-2014 Universitatea Ștefan cel Mare organizează studii doctorale pentru 14 domenii (Calculatoare și tehnologia informației, Filologie, Ingineria materialelor, Inginerie electrică, Inginerie electronică și telecomunicații, Inginerie mecanică, Istorie, Silvicultură, Economie, Contabilitate, Administrație Publică, Inginerie industrială, Geografie și Filozofie), sub coordonarea a 38 de profesori universitari, fiind disponibile 76 locuri.

Pe lângă și în paralel cu formarea specialiștilor în diverse domenii, componenta de cercetare și dezvoltare a USV este puternic evidențiată, inclusiv prin contribuția directă adusă la bugetul universității. Cea mai mare parte a veniturilor atrase prin intermediul diverselor programe provine din cele 13 proiecte finanțate din fonduri structurale europene, la care se mai adaugă:

  • 22 proiecte internaționale (cinci proiecte FP7, două AUF, trei cooperări bilaterale, două proiecte transfrontaliere, două proiecte de tip Tempus, șapte proiecte de tip Lifelong Learning Programme);
  • 16 proiecte din PN II (patru de tip Idei, patru de tip Tinere echipe, patru post-doctorale, două parteneriate, un CEC de inovare, un workshop exploratoriu);
  • 24 de contracte cu mediul socio-economic.

Urmărind obiective strategice de dezvoltare în planul cercetării științifice prin întărirea bazei științifice și tehnologice, dar și prin încurajarea competitivității la nivel internațional, Universitatea Suceava implementează cinci proiecte internaționale de cercetare de tipul FP7 – cu finanțare de la Comisia Europeană prin Programul Cadru 7 al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013).

În prezent în cadrul universității sunt active 12 programe de cercetare – dezvoltare și formare a resurselor umane ce beneficiază de finanțări prin fonduri structurale, proiecte finanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Programul Operațional de Dezvoltare a Capacității Administrative (PODCA) și Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE), parte dintre acestea fiind inițiate și contractate de către USV, celelalte derulându-se în parteneriat cu alte universități din țară.

De asemenea, universitatea coordonează două proiecte transfrontaliere în parteneriat trilateral, România – Ucraina – Moldova, finanțate de către Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.

Cadrele didactice USV au fost implicate în anul academic trecut în procesul de editare, sub egida universității, a 12 reviste științifice, dintre care una este cotată ISI (Advances in Electrical and Computer Engineering, cotată ISI cu factorul de impact 0,552), iar nouă publicații sunt indexate în cel puțin trei baze de date internaționale: Journal of Applied Computer Science & Mathematics; Journal of Food and Environment Safety; Revista de turism; Analele Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava. Fascicolul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică; Atelier de traduction; Meridian Critic. Analele Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava. Seria Filologie, Literatură; ANADISS; Codrii Cosminului; Tehnomus – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Tehnologies.

Cooperarea internațională deschisă de către USV oferă un cadru de manifestare a activităților academice și de cercetare în context lărgit, prin derularea de proiecte în parteneriat, universitatea beneficiind de cadrul a 80 de protocoale de parteneriat încheiate cu universități din Europa, America de Nord, Africa, Asia, dintre acestea 24 fiind acorduri cu universități din Republica Moldova și cu instituții academice din Ucraina.

Absolvenții care aleg să studieze la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava sunt atrași de dinamismul și deschiderea instituției care se fac vizibile prin programele de cooperare internațională derulate de USV și care acordă șanse mari tinerilor studenți de a avea o experiență de învățare europeană, dar și de calitatea bazei materiale care este o premisă pentru succesul în învățare.

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava oferă oportunități de studiu și plasament în țările europene prin cele 154 de acorduri Erasmus (LLP) realizate cu 112 universități partenere. În anul academic care s-a încheiat 82 studenți au avut statutul de student Erasmus, urmând un program de studiu sau de plasament într-o universitate europeană parteneră. De asemenea, 27 cadre didactice au efectuat misiuni de predare în universitățile europene din țări precum Spania, Portugalia, Franța, Austria, Turcia, Germania, iar 49 de cadre didactice și nedidactice au beneficiat de programe de formare continuă.

În anul academic următor 105 de studenți vor beneficia de stagii de studiu și plasament prin programele de cooperare de tip Erasmus. În noul an universitar 28 de cadre didactice vor efectua misiuni de predare și 50 de cadre didactice vor beneficia de stagii de formare într-una din universitățile partenere în cadrul programului Erasmus. Pe parcursul anului universitar anterior, Programul de mobilități Erasmus a oferit oportunități de studiu în cadrul Universității Suceava pentru 12 studenți provenind de la universități partenere din țările europene (Portugalia, Turcia, Spania, Franța).

Pentru anul universitar 2013-2014 Universitatea Suceava face eforturi pentru a menține aceleași taxe pentru cazare ca și în anul universitar încheiat, deși costurile utilităților au crescut. Căminele studențești oferă condiții de viață și de studiu decente, beneficiind de servicii și dotări moderne, precum și conexiune la internet. USV pune la dispoziția studenților un număr de 1016 locuri în cadrul celor patru cămine. Tarifele variază în funcție de condițiile oferite de spațiul de cazare și de categoria în care se înscrie fiecare student (student care studiază fără taxă, student care studiază cu taxă, student care studiază fără taxă cu părinți cadre didactice, studenți care studiază cu taxă și cu părinți cadre didactice), astfel că cel mai mic preț posibil este de 90 lei, iar tariful maxim ajunge la 360 lei.

În pofida subfinanțării învățământului și a cercetării, în ciuda persistenței efectelor crizei economice, comunitatea academică suceveană va depune eforturi pentru asigurarea unei formări profesionale de calitate a celor circa zece mii de studenți, pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul USV prin câștigarea unor noi granturi și va continua să fie un partener de dialog și colaborare pentru societatea civilă și administrația locală și centrală.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.