Orașul SUCEAVA

Fii tu primul!

Implică-te! Suceava în imagini

Opt incendii de vegetaţie uscată într-o singură zi

Data publicării
Categoria

În cursul zilei de marţi, 10 Martie 2015, în intervalul orar 13:32 – 19:43, pompierii militari suceveni au intervenit pentru localizarea şi lichidarea a opt incendii de vegetaţie uscată. Terenurile cuprinse de flăcări au fost de pe raza localităţilor Pădureni (Siret), Pocoleni (Rădăşeni), Siret, Muşeniţa, Dumbrăveni, Suceava (strada Mitocelului), Fălticeni (strada Plt. Ghiniţă) şi Dumbrăveni. Au ars, în total, peste 18 hectare de vegetaţie uscată, iar pentru stingerea focarelor pompierii militari au intervenit cu nouă autospeciale şi 50 de subofiţeri.

De la debutul lunii martie, în doar zece zile, s-au înregistrat 12 astfel de incendii, care au afectat vegetaţia uscată de pe o suprafaţă de peste 30 de hectare.

Statisticile referitoare la incendii din ultimii ani arată că în judeţul Suceava se produce un număr ridicat de incendii la gospodăriile populaţiei, având drept cauză focul deschis efectuat pentru curăţenia de primăvară sau toamnă prin distrugerea resturilor menajere sau furajere din grădini şi curţi.

În aceleaşi perioade se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole de vegetaţia uscată.

Cazuistica incendiilor arată că, de cele mai multe ori, cetăţenii au efectuat arderea miriştilor, resturilor menajere ori a vegetaţiei uscate pe timp de vânt ori amplasând grămezile ce urmau a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale, furajelor sau pădurilor, ceea ce a condus la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, precum şi la fondul forestier, arderile producând pagube mari şi, din nefericire, chiar şi pierderi de vieţi omeneşti.

Pentru evitarea producerii acestor incidente în perioada imediat următoare, facem apel la respectarea următoarelor măsuri specifice de prevenire a incendiilor:

  • să nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu, pe timpul nopţii şi pe timp de vânt;
  • să nu utilizaţi focul deschis la distanţe mai mici de o sută de metri faţă de construcţii, materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de furaje, pădure…);
  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să o efectuaţi în locuri special amenajate (gropi…);
  • să vă interesaţi la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
  • arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale să o efectuaţi numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din cadrul primăriei;
  • să asiguraţi supravegherea permanentă a arderii şi să stingeţi jarul după încetarea acesteia;
  • educaţi şi supravegheaţi copii în vederea interzicerii jocului cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii.

Subliniem că un rol important în prevenirea incendiilor în profil teritorial îl au autorităţile administraţiei publice locale care, prin toate pârghiile legale de care dispun, trebuie să conştientizeze şi să determine populaţia să se comporte şi să acţioneze în spirit civic.

Toate incendiile, indiferent de natura lor, trebuie anunţate la numărul de telefon 112, număr unic pentru situaţii de urgenţă, apelul fiind gratuit în toate reţelele de telefonie fixă şi mobilă.

Reamintim faptul că, arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor vegetale şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, precum şi amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

De asemenea, pe fondul creşterii alarmante a numărului de incendii la fondul forestier la nivel naţional, Guvernul României a adoptat pe data de 23 aprilie 2013 Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Prezenta ordonanţă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 267 din 13.05.2013 şi reglementează contravenţiile, sancţiunile şi modul de aplicare al acestora, după cum urmează:

  • Art. 14, alin. 1, lit. f): constituie contravenţie arderea pajiştilor permanente;
  • Art. 14, alin. 2, lit. a): contravenţia prevăzută la art. 1, lit. f) se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 25.000 la 50.000 pentru persoana juridică.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.