Orașul SUCEAVA

Împărtășește!

Implică-te! Suceava în imagini

Programul „Casa Verde” pentru persoane fizice 2011

Data publicării
Categoria

În data de 1 iunie 2011 începe sesiunea de depunere a cererilor de finantare, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, pentru persoane fizice, numit popular Casa Verde.

Suma alocata acestei sesiuni este de 100.000 lei pe întreaga ţară.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Solicitantul eligibil este cel care îndeplineste, cumulativ, următoarele condiţii: este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României, este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul, nu are obligaţii restante la bugetul local, nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Finanţarea se acordă după cum urmează:

 • până la 6.000 lei pentru instalare panouri solare;
 • până la 8.000 lei pentru instalare pompe de căldură, exclusiv instalaţie de aer condiţionat;
 • până la 6.000 lei pentru centrale termice pe peleţi, brichete, tocătură lemnoasă şi alte resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere şi silvice.

Dosarele de finanţare se depun la Agenţia pentru Protecţia Mediului din judeţul în care are domiciliul solicitantul.

Dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:

 1. cerere de finanţare nerambursabilă, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
 2. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, completată şi semnată de către solicitant, în original;
 3. copie de pe actul de identitate al solicitantului;
 4. extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciară pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

sau

 • copia cărţii funciare colective şi extras de carte funciară individuală, în original, pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale (duplex) trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

sau

 • autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora işi are domiciliul solicitantul;
 • adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.

De asemenea mai este nevoie de un dosar cu şină şi un plic format A4.

Ghidul de Finantare al programului se gaseşte pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.