Orașul SUCEAVA

Implică-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava, cea mai premiată la Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

Data publicării
Categoria

Desfăşurată în perioada 12-14 Mai la Baia Mare, Conferinţa internaţională a ANBPR din acest an a fost pusă sub semnul voluntariatului, comunicările şi sesiunile profesionale abordând tema „Modele de voluntariat în biblioteca publică”, şi aceasta deoarece este ştiut faptul că anul 2011 este declarat la nivel internaţional „Anul voluntariatului”.

Referitor la agenda propriu-zisă a Conferinţei, trebuie menţionat faptul că lucrările acesteia s-au axat atât pe prezentări privind activitatea profesională (însoţite de sesiuni deschise de întrebări şi răspunsuri), cât şi pe workshop-uri şi discuţii libere, vizite profesionale sau pe acordarea de premii membrilor ANBPR – bibliotecari şi biblioteci – în semn de recunoaştere a celor mai valoroase proiecte şi iniţiative derulate în anul 2010. De altfel, acordarea acestor premii se înscrie în seria de acţiuni ale Asociaţiei de susţinere şi promovare, prin forme specifice, a profesiei şi instituţiei bibliotecare.

Astfel, din premiile acordate de către Asociaţie la cele 10 categorii anuale, biblioteca suceveană a reuşit să îşi adjudece cele mai multe, acestea fiind în număr de trei, şi anume: premiul pentru „cea mai bună lucrare de specialitate – bibliografii, biobibliografii, dicţionare”, prin recenta lucrare Bibliografia „Bucovina literară” (1990-2010) – autori Gheorghe-Gabriel Cărăbuş, Alis Niculică şi Adriana Gafiţa –, care, în urma evaluării, a devansat potrivit voturilor exprimate în mod secret de membrii Consiliului de Conducere al Asociaţiei lucrările unor biblioteci de renume, respectiv Dicţionarul scriitorilor brăileni, aparţinând Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila şi Oameni în memoria Galaţiului: 2009, realizată de Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi; premiul pentru „cea mai bună publicaţie serială de specialitate cu vechime mai mare de trei ani”, prin cunoscuta, de acum, revistă SCRIPTUM, fapt ce dovedeşte că aceasta s-a impus uşor-uşor ca o publicaţie de specialitate de referinţă pentru sistemul bibliotecăresc din România (de altfel, trebuie remarcat şi faptul că, prin vocea lui Alis Niculică – membră a Colectivului de redacţie, din care face parte împreună cu directorul Bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărăbuş, şi Alexandru Ovidiu Vintilă –, acest premiu a fost dedicat de către premiaţi fondatorului publicaţiei, regretatul Emil Satco); şi premiul pentru „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul 2010. În fapt, acest succes al Bibliotecii Bucovinei vine practic ca o recunoaştere a activităţii profesionale desfăşurate de colectivul acesteia în ultimul timp – cu organizarea şi oferirea de servicii noi, moderne, cu oferirea de condiţii optime pentru utilizatorii care îi trec pragul, cu iniţierea şi organizarea de evenimente de ţinută cât mai diverse, cu implicarea în proiecte şi parteneriate naţionale şi internaţionale, etc. –, cele trei premii completând „colecţia” instituţiei sucevene, care în urmă cu doi ani obţinea prin directorul său şi premiul pentru „Bibliotecarul anului” pentru merite deosebite în biblioteconomie în anul 2008. De altfel, structurate după cum am văzut pe mai multe categorii, premiile dedicate activităţii profesionale sau de Asociaţie pe anul 2010 au fost acordate avându-se în vedere mai multe criterii de evaluare, dintre care amintim aici devotamentul faţă de profesie, recunoscut de comunitatea profesională; preocupările concrete vizând îmbunătăţirea cadrului de exercitare a profesiei; acţiunile concrete de promovare prin orice mijloace a valorilor profesiei; activităţile de susţinere şi promovare a instituţiei bibliotecare şi a profesiei de bibliotecar, cu efecte concrete în comunitate sau în plan naţional; implicarea în activitatea comisiilor profesionale şi rezultatele obţinute; activitatea ştiinţifică desfăşurată (lucrări publicate, comunicări susţinute…)…

Nu în ultimul rând, merită menţionat şi faptul că, pe lângă premiile acordate de către ANBPR, biblioteca suceveană şi-a adjudecat prin Adriana Gafiţa şi unul dintre „premiile” – mai exact unul din cele cinci voucher-e pentru dezvoltare profesională – acordate de către IREX România sub genericul „Biblioteca creşte cu mine!” pentru activitatea derulată în cadrul Şcolii de vară, organizată la Bran în 2010 cu participarea a 17 tineri bibliotecari din întreaga ţară.

În acelaşi timp, prin delegaţii săi prezenţi la Baia Mare, Biblioteca Bucovinei a avut o prezenţă activă şi în cadrul agendei conferinţei, fiind implicată în susţinerea a două expuneri, una aparţinând directorului Gabriel Cărăbuş, care a vorbit împreună cu alţi cinci colegi din ţară despre Programul de training „Lideri şi Inovatori” organizat de Centrul Mortenson pentru Programe Internaţionale de Formare a Bibliotecarilor (The Mortenson Center for International Library Programs), la care au participat în SUA în perioada 18 martie – 17 aprilie a.c., iar cea de-a doua aparţinând bibliotecarei Nicoleta Tipa, de la Secţia Împrumut pentru copii, care a vorbit participanţilor despre Proiectul „Ajutor la teme”, derulat de către instituţia suceveană în parteneriat cu centrele Speranţa şi Colţ Alb.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.