Orașul SUCEAVA

Distrează-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Recesământul Populației și al Locuințelor 2011

Data publicării
Categoria

Preocupările actuale ale demografiei se orientează tot mai mult spre cunoaşterea, descrierea şi analiza evoluţiei familiilor şi a gospodăriilor, ca formă esenţială a modului de convieţuire umană, suport informaţional statistic esenţial pentru construirea politicilor de dezvoltare economică şi socială a ţării.

Prin strategia elaborată cu privire la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor ce se va desfăşura în perioada 20-31 Octombrie 2011 se va extinde fondul de informaţii care caracterizează evoluţia în timp a familiilor, respectiv a gospodăriilor – componentele de bază ale convieţuirii umane.

În acest fel vor putea fi descrise în viitor tendinţele principale ale evoluţiei familiilor şi gospodăriilor, din care să se desprindă prin studiu aspecte privind:

  • fenomenul de îmbătrânire a populaţiei;
  • creşterea gospodăriilor de persoane singure sau a familiilor monoparentale;
  • evaluarea numărului şi structurii generaţiilor care convieţuiesc în cadrul familiei;
  • structura familiilor după numărul de copii şi cel al copiilor întreţinuţi;
  • componenţa familiilor după relaţiile de rudenie sau parentale;
  • statutul femeilor în cadrul familiei;
  • fenomenul migraţiei, în special al migraţiei temporare, la muncă în străinătate şi altele.

Obiectivul principal al Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor este de a obţine informaţii ample şi de calitate privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ şi condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

Precizăm că aceste informaţii nu pot fi obţinute decât printr-o participare şi cooperare responsabilă a tuturor locuitorilor judeţului Suceava, prin răspunsuri oneste la întrebările recenzorilor, ştiut fiind că toate aceste informaţii se bucură, în conformitate cu Legea statistică, de confidenţialitate absolută, că ele nu pot fi folosite în nici un fel de circumstanţe altfel decât în scopuri statistice.

Precizăm, de asemenea, că vor fi recenzaţi atât cetăţenii români cu domiciliul în ţară, indiferent dacă la momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate, cât şi persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au domiciliul în România sau o reşedinţă temporară, indiferent de motivul stabilirii: refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română, străini sosiţi pentru afaceri sau în interes personal.

Conform prevederilor legale, nu sunt supuse recenzării persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene, precum şi corespondenţii de presă care la momentul de referinţă al recensământului se află pe teritoriul ţării.

Totodată, la recensământ se vor înregistra toate clădirile de locuit, clădirile cu altă destinaţie în care se află locuinţe, clădirile cu unităţi de locuit în comun (internate şcolare, cămine pentru studenţi, dormitoare pentru muncitori, cămine de nefamilişti, case de copii, cămine pentru bătrâni, hoteluri, spitale, sanatorii, cabane turistice…) şi locuinţele din cadrul acestora.

Sunt exceptate de la înregistrare clădirile cu altă destinaţie, respectiv administrative, industriale, comerciale, agrozootehnice, social-culturale, spaţii de depozitare, dacă în incinta acestora nu se află locuinţe sau unităţi de locuit în comun. Nu se vor înregistra, de asemenea, cazărmile, închisorile sau alte clădiri aflate în incintele păzite ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie şi Serviciului Român de Informaţii. Vor fi exceptate de la înregistrare şi acele clădiri situate pe teritoriul României, deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul cetăţeni români.

Menţionăm că se păstrează metoda de recenzare tradiţională, prin intervievarea directă a populaţiei de către recenzori, răspunsurile fiind înscrise în chestionarele de recensământ.

Înregistrarea informaţiilor referitoare la persoane şi locuinţe se va face pe baza declaraţiilor persoanelor majore, de regulă la domiciliul/reşedinţa persoanelor, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor recenzate, sau de către un membru al gospodăriei cu capacitate deplină de exerciţiu.

Pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, acestea vor prezenta, după caz, pentru cetăţenii români actul de identitate, certificatul de naştere în cazul minorilor, iar pentru persoanele de altă cetăţenie ori fără cetăţenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autorităţile române care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României.

Persoanele prezente la domiciliu/reşedinţă sunt înregistrate de către recenzorul sectorului de recensământ în care se află amplasată locuinţa, iar persoanele absente temporar sunt înregistrate la domiciliul lor, pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie.

Totodată, persoanele absente temporar sunt înregistrate şi în localitatea în care se află prezente temporar la momentul de referinţă al recensământului, pe baza declaraţiei pe propria răspundere.

Persoanele care datorită unor situaţii deosebite nu au fost recenzate se prezintă, până în ultima zi a perioadei de înregistrare, la comisia de recensământ din localitatea în care se află, pentru înregistrare.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.