Orașul SUCEAVA

Fii tu primul!

Implică-te! Suceava în imagini

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava va majora taxele de studii de licenţă, masterat şi doctorat

Data publicării
Categoria

Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin asigurarea accesului la dobândirea de competenţe necesare accederii facile pe piaţa muncii este unul dintre obiectivele importante aflate în atenţia conducerii Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava. Pregătirea viitorilor specialişti prin programe competitive la nivelul spaţiului universitar românesc şi european nu se poate realiza fără o finanţare adecvată.

La propunerea Consiliului de Administraţie al Universităţii Ştefan cel Mare Suceava, în şedinţa din 12 Februarie 2013, Senatul USV a aprobat indexarea taxelor de studii pentru programele de studii de licenţă, masterat şi doctorat corespunzătoare ofertei educaţionale 2013. Indexarea, în medie de 14%, vizează toate programele de studii şi vine în întâmpinarea nevoii de creştere continuă a calităţii.

Această ajustare a venit ca urmare a unei analize atente a contextului economico – financiar naţional şi european, avându-se în vedere rata inflaţiei, mai mare cu 32% faţă de anul 2008 când a avut loc ultima indexare a taxelor de studii la USV. Decizia Senatului USV s-a fundamentat şi pe analiza taxelor practicate de celelalte universităţi pentru programe similare, situate în aceeaşi categorie (A, B, C, D, E), astfel încât indexarea propusă se va încadra în media pe ţară, respectând o politică regională în ce priveşte cuantumul taxelor, fiind în același timp încă sub limita valorii alocaţiei bugetare.

Prin acest demers administrativ, conducerea USV urmăreşte dezvoltarea şi creşterea calităţii programelor universitare, prin facilitarea accesului la resurse informaţionale şi materiale de calitate superioară.

În anul universitar 2012-2013, USV derulează 47 programe de studii de licenţă, peste 50% înscriindu-se în categoriile A şi B, ca urmare a ierarhizării din 2011. Conducerea USV estimează un grad de ocupare a locurilor bugetate şi cu taxă similar cu cel din anii anteriori, considerându-se că s-a definit o populaţie ţintă căreia i se adresează oferta educaţională suceveană. Reamintim, cu această ocazie, că potrivit rezultatelor sondajului realizat la începutul acestui an universitar de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) la nivelul studenților din anul I, aceştia au indicat ca reper pentru alegerea universităţii apropierea de domiciliu, dar şi calitatea cadrelor didactice.

Politica taxelor de studii are finalitate pe termen scurt şi mediu – ca modalitate ce asigură dezvoltarea unor programe de calitate, dar şi pe termen lung – ca o modalitate de conştientizare a opiniei publice asupra nevoii de a se investi în educaţie, aceasta fiind o investiţie sigură pentru creşterea gradului de civilizaţie şi a calităţii vieţii unui popor.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.