Orașul SUCEAVA

Învață!

Implică-te! Suceava în imagini

Universitatea Ștefan cel Mare va implementa măsuri financiare active de reducere a abandonului universitar

Data publicării
Categoria

An de an, către programele de studii din diverse domenii pe care le oferă Universitatea Ștefan cel Mare se orientează mii de absolvenți de liceu în dorința de a se specializa și obține o formare de calitate. Majoritatea candidaților provin dintr-una dintre cele mai slab dezvoltate regiuni ale Uniunii Europene și nu în toate cazurile condiția materială le permite să finalizeze studiile, să devină competitivi pe piața muncii.

Având în vedere interesul crescut al absolvenților de liceu pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, fapt demonstrat prin înscrierea, la sesiunea de vară a admiterii pentru anul universitar 2016-2017, a unui număr de candidaţi cu peste 50% mai mare decât cel al locurilor bugetate alocate de MENCS, precum şi faptul că măsurile din „pachetul antisaracie” lansat de Guvernul României întarzie să apară, conducerea universităţii va propune spre aprobare Senatului USV, pentru studenţii cu taxă, un plan special de burse din veniturile proprii. Astfel, studenţilor cu taxă care vor promova în anul II li se va acorda o bursă egală cu 10% din valoarea taxei, celor care vor promova în anul III li se va acorda o bursă egală cu 20% din valoarea taxei, iar celor care vor promova în anul IV o bursă în valoare egală cu 30% din taxă. Măsura se va aplica tuturor programelor de studii de licenţă şi masterat începând cu promoţia 2016-2017.

Alături de celelalte burse de studii, de performanţă, speciale şi de excelenţă, acordate din venituri proprii, acest nou plan de taxe dedicat studenţilor care nu au acces la un loc bugetat în cadrul universităţii noastre reprezintă o măsură activă de reducere a abandonului şcolar. Sperăm că și masurile prevăzute în „pachetul antisaracie” lansat de Guvernul Cioloş vor fi implementate de urgenţă şi vor contribui la diminuarea abandonului şcolar, atât la nivelul preuniversitar, cât şi universitar.

De asemenea, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va continua demersurile pe lângă conducerea ministerului pentru suplimentarea locurilor bugetate la licenţă şi masterat sau redistribuirea acestora de la universitățile care nu reușesc să atragă suficienți candidați pentru locurile bugetate alocate. Suntem convinși că şi conducerea MENCS este conștientă de faptul că este inechitabil ca în universităţile de stat care şi-au adaptat programele de studiu la nevoile pieței muncii şi ale absolvenţilor de liceu mulţi studenţi să studieze în regim cu taxă, în timp ce locurile bugetate alocate altor universităţi pentru studii de licență sau master rămase neocupate din lipsa cererii să fie transformate cu acordul ministerului în locuri pentru studii de masterat, respectiv doctorat, pentru aceleași universităţi ale căror oferte nu au reușit să atragă interesul candidaţilor. Politica transformării locurilor bugetate este contrară principiilor educaţiei centrate pe student, stipulată prin legea educaţiei, limitând accesul tinerilor din zonele mai sărace ale ţării la învățământul superior şi contribuind astfel la creșterea abandonului universitar la nivelul studiilor de licenţă.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.