Orașul SUCEAVA

Împărtășește!

Implică-te! Suceava în imagini

Vegetația

În împrejurimile municipiului se găseşte atât vegetaţie specifică zonei dealurilor, cât şi cea caracteristică zonei de luncă. Suceava şi teritoriul înconjurător aparţin în întregime zonei pădurilor de foioase care, mult reduse în decursul vremurilor, au căpătat un aspect discontinuu. în prezent, din vechiul codru au rămas împădurite doar masivul Dragomirna şi dealul Ciungilor (Ilişeşti).

Subarboretul acestor păduri este format din lemn eiinese (Ligitstrum vulgare), măceş (Rosa canină), sînger (Cornus sanguinea), corn (Cornus maş), alun sălbatic (Corylus colurna), soc (Sambuscus nigra)… Răspândirea în trecut a pădurilor este atestată şi de o serie de fitonime ca: Dumbrăveni, Ipoteşti, Lisaura, Plopeni, Salcea, Tişăuţi…

Vegetaţia de luncă a Sucevei cuprinde plante hidrofile lemnoase (salcia, răchita, plopul, arinul) şi ierboase (rogoz, pipirig, izmă, piciorul cocoşului etc). Pe teritoriul municipiului şi în împrejurimi se găsesc şi plante rare, veritabile monumente ale naturii, ocrotite de lege. Astfel, la circa nouă kilometri de oraş şi la un kilometru lateral de şoseaua E 20 vizitatorii întîlnesc rezervaţia floristică Ponoare unde există dediţei (Pulsatilla patens şi Pulsatilla montană), ruşcuţa de primăvară (Adonis vernalis), frasinei (Dictamnus albuş), stânjenei (Iris coespitosa şi Iris sibirica), bulbuci (Trolius euro-pueus)…

Tot în apropiere de Suceava, la șase kilometri de oraş, pe teritoriul comunei Moara, se află Rezervaţia floristică de la Frumoasa, mai mică decît cea de la Ponoare, cvispecii asemănătoare, dar şi cu alte plante rare, printre care amintim vineţelele (Centaurea marclial-liană).

În perimetrul oraşului, în parcul central, lângă Muzeul de ştiinţele naturii, se află un exemplar de fag roşu (Fagus silvatica v. antropurpurea), iar lîngă cinematograful „Modern” trăieşte un castan comestibil (Castanea vesca). Pătura erbacee specifică zonei cuprinde mai ales pirul (Agropyron brandzae) şi iarba grasă (Por-tulaca oleracea).

De asemenea, se bucură de condiţii bune de dezvoltare cerealele, plantele tehnice, legumele, în lunca Sucevei serele ocupând şi ele un loc destul de însemnat. Livezile de pomi fructiferi acoperă versanţii însoriţi ai dealurilor din împrejurimi, fiind vestite pentru speciile lor variate şi pentru productiile mari obţinute.

Ultima actualizare:

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.