Orașul SUCEAVA

Creează!

Implică-te! Suceava în imagini

Federaţia Patronală a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava (FPIMM)

Începând din aprilie 2008 intreprinderile mici şi mijlocii din judeţul Suceava sunt reprezentate la nivel local, regional şi naţional de Federaţia Patronală a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava.

Această organizaţie este afiliată la Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), singura organizație patronală de IMM-uri reprezentativă la nivel național, şi a reunit cele șapte patronate şi asociaţii patronale de ramură ale judeţului. La nivel internațional, Federația Patronală IMM din județul Suceava, prin CNIPMMR, este afiliată la Uniunea Europeană a Artizanatului și a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (UEAPME) și la Asociația Mondială a Intreprinderilor Mici și Mijlocii (WASME).

Federaţia Patronală IMM din judeţul Suceava are ca scopuri promovarea şi apărarea intereselor agenţilor economici şi a organizaţiilor patronale în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu alte organe şi organisme din ţară şi străinătate, elaborează stra-tegia judeţeană patronală privind evoluţia economiei şi rolul patronatelor IMM de la nivelul judeţului Suceava, şi promovează colaborarea şi cooperarea cu structuri similare din ţară şi străinătate.

Federaţia Patronală IMM din judeţul Suceava a fost constituită pentru a acţiona în toate domeniile în scopul creării unui mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării activităţii societăţilor comerciale, pentru a conlucra cu sindicate, patronate, camere de comerţ şi alte organizaţii profesionale locale, cu organe ale administraţiei locale, în vederea adoptării de soluţii care prezintă interes pentru membrii patronatelor.

Prin conceperea şi oferirea de programe de pregătire şi perfecţionare profesională, programe de consultanţă şi asistenţă în afaceri, Federaţia contribuie la dezvoltarea şi îm-bunătăţirea activităţii IMM-urilor membre.

Cu sprijinul acestei federaţii au fost iniţiate şi organizate manifestări şi acţiuni de interes pentru IMM-urile din judeţul Suceava. Un exemplu elocvent este organizarea, în fiecare an, a două evenimente cu tradiţie în randul oamenilor de afaceri ai judeţului – Topul firme-lor private din judeţul Suceava şi Ziua intreprinzătorilor din judeţul Suceava.

Federaţia Patronală a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava reprezinta mişcarea patronală a IMM-urilor la nivelul judeţului Suceava şi coordoneaza acţiunile comune ale structurilor teritoriale ale CNIPMMR din judeţ. Este o colaborare bazată pe sprijin reciproc, implicare şi consecvenţă.

Federaţia Patronală a IMM din judeţul Suceava, a luat naştere datorită celor şapte membri fondatori, șapte patronate și asociații patronale de ramură din județul Suceava:

 • Asociaţia Intreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava
 • Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava
 • Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din Bucovina- Suceava
 • Asociaţia Intreprinderilor de Exploatare şi Prelucrare a Lemnului din Bazinul Dornelor, Vatra Dornei
 • Asociaţia Alianţa Pro Bucovina Rădăuţi
 • Societatea Medicilor Stomatologi din Bucovina
 • Patronatul Serviciilor Medicale Particulare din judeţul Suceava

Servicii oferite de FPIMM Suceava:

 • asigurarea reprezentării intereselor IMM-urilor prin promovarea de inițiative și modificări legislative în colaborarea cu ministerele specific și prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica IMM-urilor;
 • asigurarea de informații și cunoștințe privind: surse de finanțare, programe în curs de derulare, alternative de finanțare…, programme de instruire și consultanță de interes pentru membrii FPIMM, realizarea de misiuni economice în funcție de solicitările membrilor, legislația în vigoare cu impact asupra sectorului de IMM-uri cu modificările survenite precum și legislația comunitară relevantă și modalități de accesare a rezultatelor cercetării și posibilități de finanțare a activităților inovative;
 • acordarea de asistență și consultanță IMM-urilor în domeniile: economic, managerial, social, tehnic, financiar, juridic, programe de finanțare și în alte domenii;
 • promovarea şi apărarea intereselor agenţilor economici şi a organizaţiilor patronale în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu alte organe şi organisme din ţară şi străinătate;
 • elaborarea strategiei judeţeane patronale privind evoluţia economiei şi rolul patronatelor IMM de la nivelul judeţului Suceava, şi promovarea colaborării şi cooperării cu structuri similare din ţară şi străinătate;
 • acces la portarul de soluții și servicii pentru IMM-uri, immromania.ro.

Beneficiile și avantajele membrilor FPIMM Suceava:

 • Beneficiază de crearea unui mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării activităţii societăţilor comerciale, pentru a conlucra cu sindicate, patronate, camere de comerţ şi alte organizaţii profesionale locale, cu organe ale administraţiei locale, în vederea adoptării de soluţii care prezintă interes pentru membrii patronatelor;
 • beneficiază de programe de pregătire şi perfecţionare profesională, programe de consultanţă şi asistenţă în afaceri;
 • beneficiază de sprijin, asistență și îndrumare în activitatea desfășurată;
 • primesc informații de care dispune FPIMM Suceava legate de probleme comerciale, financiare, bancare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, managerial, tehnice, tehnologice și de alte domenii de activitate;
 • primesc asistență juridică, economică, tehnică, financiară, comercială și în alte domenii de activitate;
 • le sunt reprezentate drepturile și interesele legitime, în cadrul dialogului social la nivel local, regional și național în negocierile colective și în relațiile cu instituțiile politico-administrative, cu organizațiile sindicale și cu societatea civilă;
 • beneficiază de drepturile conferite prin statut.

Contact

Ultima actualizare:

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.