Orașul SUCEAVA

Informează-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava (PJFAIMM)

Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava, asociație fără scop patrimonial, a fost înființată la data de 14 Martie 2007, la inițiativa a 21 membre fondatoare, femei de afaceri de succes ale județului Suceava.

În prezent organizația are ca membre femei manager și antreprenor din diverse domenii de activitate ale sectorului economic sucevean.

Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava este afiliat la Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), cea mai reprezentativă confederație patronală IMM la nivel național, la Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM România (PNFAIMM), iar la nivel local și regional, la Federația Patronală a Intreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Suceava (FPIMM Suceava) și la Patronatul Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord-Est (PIMM Regiunea NE).

Prin întreaga activitate desfașurată de la înființare, organizația județeană a femeilor de afaceri din sectorul IMM sucevean promovează și sprijină interesele antreprenoriatului feminin din județul Suceava în relațiile acestuia cu autoritățile publice locale și centrale, cu alte organisme din țară și străinătate, promovează egalitatea de șanse în domeniile intreprenorial și patronal, inițiază și realizează proiecte și programe pentru femei, desfășoară activități cu scop caritabil.

Acțiunile de viitor ale acestei organizații vizează îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse, participarea activă pe plan local, național și internațional la dialogul social și la punerea în valoare a experienței și cunostințelor acumulate, acționarea în toate domeniile pentru crearea unui mediu favorizant dezvoltării și perfectionării activității organizațiilor constituite de femei.

Servicii oferite de PJFAIMM Suceava:

 • asigurarea reprezentării intereselor IMM-urilor prin promovarea de inițiative și modificări legislative în colaborarea cu ministerele specific și prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica IMM-urilor;
 • asigurarea de informații și cunoștințe privind: surse de finanțare, programe în curs de derulare, alternative de finanțare…, programe de instruire și consultanță de interes pentru membrii PJFAIMM, realizarea de misiuni economice în funcție de solicitările membrilor, legislația în vigoare cu impact asupra sectorului de IMM-uri cu modificările survenite precum și legislația comunitară relevantă și modalități de accesare a rezultatelor cercetării și posibilități de finanțare a activităților inovative;
 • acordarea de asistență și consultanță IMM-urilor în domeniile: economic, managerial, social, tehnic, financiar, juridic, programe de finanțare și în alte domenii;
 • promovarea şi apărarea intereselor agenţilor economici şi a organizaţiilor patronale în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu alte organe şi organisme din ţară şi străinătate;
 • elaborarea strategiei judeţeane patronale privind evoluţia economiei şi rolul patronatelor IMM de la nivelul judeţului Suceava, şi promovarea colaborării şi cooperării cu structuri similare din ţară şi străinătate;
 • acces la portarul de soluții și servicii pentru IMM-uri, immromania.ro;
 • accesul la site-ul Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, femeideafaceri.ro.

Beneficiile și avantajele membrilor PJFAIMM Suceava:

 • beneficiază de crearea unui mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării activităţii societăţilor comerciale, pentru a conlucra cu sindicate, patronate, camere de comerţ şi alte organizaţii profesionale locale, cu organe ale administraţiei locale, în vederea adoptării de soluţii care prezintă interes pentru membrii patronatelor;
 • beneficiază de programe de pregătire şi perfecţionare profesională, programe de consultanţă şi asistenţă în afaceri;
 • beneficiază de sprijin, asistență și îndrumare în activitatea desfășurată;
 • primesc informații de care dispune PJFAIMM Suceava legate de probleme comerciale, financiare, bancare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, managerial, tehnice, tehnologice și de alte domenii de activitate;
 • primesc asistență juridică, economică, tehnică, financiară, comercială și în alte domenii de activitate;
 • le sunt reprezentate drepturile și interesele legitime, în cadrul dialogului social la nivel local, regional și național în negocierile colective și în relațiile cu instituțiile politico-administrative, cu organizațiile sindicale și cu societatea civilă;
 • beneficiază de acordarea, în funcție de disponibilitățile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru femeile din domeniile afacerilor și patronal;
 • pot accesa, elabora, sprijini, promova, realiza şi/sau participa la derularea programelor transfrontaliere, europene sau a altor programe, în domeniile de interes ale patronatului.

PJFAIMM este partener în proiecte cu finantare europeana care au ca scop sprijinirea antreprenorilor și dezvoltarea mediului de afaceri, dar mai ales conștientizarea doamnelor de meseria de femei de afaceri.

Contact

Ultima actualizare:

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.