Orașul SUCEAVA

Votează!

Implică-te! Suceava în imagini

2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede

Data publicării
Categoria

Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, semnată la Ramsar, în Iran, în 1971 a stabilit data de 2 februarie ca Zi Mondială a Zonelor Umede.

Numeroase state au ratificat documentul convenţiei şi au declarat pe teritoriul lor zone umede protejate, acest document fiind ratificat de România prin Legea nr. 5/1991.
Obiectivul Convenţiei este acela de a conserva zonele umede, care servesc ca habitat al păsărilor acvatice. Pe de altă parte, zonele umede constituie importante resurse de apă şi au valoare economică, ştiinţifică, recreativă, a căror pierdere ar fi ireparabilă.

Zonele umede au fost definite ca întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină.

În fiecare an autorităţi guvernamentale, organizaţii non-guvernamentale şi grupuri de cetăţeni, la toate nivelurile comunităţii, au profitat de ocazie pentru a realiza acţiuni care vizează sensibilizarea publicului asupra valorii zonelor umede şi a beneficiilor pe care acestea le aduc mediului.

În anul 2013, Anul internaţional pentru cooperare în domeniul apei, marcarea acestei zile are ca slogan Zonele umede şi managementul apei, reflectând interdependenţa dintre apă şi zonele umede, respectiv, rolul cheie pe care îl joacă acestea în circuitul hidrologic. Zonele umede includ habitate, cum ar fi mangrove, mlaştini de apă dulce, mlaştini de pădure, turbării împădurite şi păduri sezonier inundate. Aceste zone umede sunt importante, deoarece sunt leagăne ale diversităţii biologice, cuprinzând populaţii numeroase de păsări, mamifere, reptile, amfibieni, peşti şi nevertebrate.

Zonele umede cele mai cunoscute din judeţul Suceava sunt cele situate de-a lungul principalelor cursuri de apa – respectiv acumulările de la Rogojeşti şi Bucecea (de pe râul Siret), acumulările Moara şi Fălticeni (de pe râul Şomuzu Mare)…

Acumularea Rogojeşti se află la 12 kilometri de la intrarea râului Siret în ţară (110 kilometri de la izvor). Barajul este amplasat în amonte de satul Rogojeşti, judetul Botoşani şi comuna Grămeşti, judeţul Suceava. Este realizat printr-un baraj de pământ omogen (cu materiale locale), prevăzut cu un evacuator de beton tip stăvilar.

Acumularea Bucecea se află la 50 kilometri de la intrarea râului Siret în ţară (167,7 kilometri de la izvor) în dreptul comunei Bucecea, judeţul Botoşani (mal stâng) şi comuna Hânţeşti, judeţul Suceava (mal drept), la 25 kilometri aval de Acumularea Rogojeşti. Barajul este realizat din pământ, diguri de închidere şi evacuator de ape mari.

Acumulările de la Rogojeşti şi Bucecea au rol important în atenuarea viiturilor de pe râul Siret,dar si ca surse de apa potabilă.

Lacurile Fălticeni sunt situate pe valea Şomuzului Mare, în amonte de Fălticeni, pe teritoriul localităţilor Fălticeni, Buneşti, Rădăşeni, din judeţul Suceava şi ocupă o suprafaţă de 659,8 ha. Aceste lacuri fac parte din Reţeaua Natura 2000, ca arii de protecţie avifaunistică şi pentru habitate. Zona lacurilor este un important loc de popas pentru păsările migratoare, adăpostind regulat peste 20.000 de păsări de apă migratoare.

Importanţa zonelor umede rezidă din faptul că acestea se comportă ca nişte uriaşe filtre de apă, asigurând apă potabilă pentru necesarul de zi cu zi al populaţiei. Aceste zone sunt sisteme de stocare a apei, dar şi sisteme de deviere a apei contribuind la rezolvarea problemelor de gospodărire a apelor în timpul inundaţiilor.

În acelaşi timp trebuie puşi în valoare factorii estetici, ştiinţifici, dar şi educativi ai zonelor umede! Sănătatea lor reprezintă sănătatea întregului ecosistem, implicit sănătatea omului!

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.