Orașul SUCEAVA

Informează-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Activitate de prevenire a incendiilor în lăcaşurile de cult

Data publicării
Categoria

Premergător şi pe timpul Sfintelor Sărbători de Paşti, efective din inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă vor fi angrenate într-o serie de activităţi ce au drept scop asigurarea nivelului de protecţie şi siguranţă a cetăţenilor şi evitarea producerii unor evenimente ce ar putea umbri aceste sărbători.

Astfel, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucovina al judeţului Suceava vor executa activităţi de supraveghere, la faţa locului, a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor pe durata desfăşurării manifestărilor religioase cu public numeros şi pentru asigurarea unui răspuns prompt în situaţia producerii unor evenimente nedorite, iar Inspecţia de prevenirea incendiilor va executa zilnic, activităţi de control de prevenire la lăcaşurile de cult şi unităţile de cazare turistice, în vederea depistării şi înlăturării neregulilor.

Pentru a se diminua riscul de incendiu la aceste categorii de construcţii, multe dintre ele componente ale patrimoniului cultural naţional şi a se reduce consecinţele negative ce se pot răsfrânge asupra persoanelor în cazul producerii unui eventual incendiu pe timpul manifestărilor religioase cu public numeros, recomandăm slujitorilor bisericii şi credincioşilor să asigure respectarea următoarele măsuri principale:

 • aducerea la cunoştinţa publicului, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, de către slujitorii bisericii, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, de către credincioşi, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu în lăcaşul de cult, pentru păstrarea calmului, neproducerea de accidente nedorite şi neapariţia panicii pe durata evacuării construcţiei incendiate, cât şi privind asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forţele şi mijloacele existente;
 • lumânările nu se vor ţine, de către credincioşi, în apropierea hainelor şi părului acestora ori a obiectelor combustibile precum icoane, decoruri, mobilier, coroane şi se va manifesta o atenţie deosebită atunci când credincioşii se deplasează cu lumânările aprinse în autovehicule;
 • pentru evitarea supraaglomerării bisericii cu credincioşi se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în exterior, iar atunci când totuşi ele se desfăşoară în interior, se va evita permiterea unui număr de credincioşi peste capacitatea construcţiei şi se vor menţine obligatoriu, pe toată durata slujbei, uşile de acces şi evacuare în poziţie deschisă;
 • se va urmări, prin modul de parcare a autoturismelor şi autocarelor, în imediata vecinătate a lăcaşurilor de cult, să nu se blocheze ori îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie necesare pentru autospecialele pompierilor, în cazul producerii unui eventual incendiu;
 • supravegherea, de către persoane instruite numite de preoţi, a sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu flacără din biserici, pe toată durata funcţionării şi oprirea acestora, obligatoriu, înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros;
 • asigurarea unei întreţineri corespunzătoare, verificări periodice şi a remedierii tuturor deficienţelor constatate la instalaţiile electrice, sistemele de încălzire, aparatele de preparat şi încălzit hrană şi coşurile de fum;
 • amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcaşurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanţă de siguranţă faţă de construcţii, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanenţă şi stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;
 • evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor şi scaunelor nefixate de pardoseală;
 • nedepozitarea, în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare sau pe circulaţiile din interiorul bisericilor, de materiale combustibile, mobilier, coroane;
 • instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor ori în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea, de către slujitorii bisericii, privind necesitatea respectării regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, la utilizarea focului deschis, cât şi privind interdicţia fumatului în aceste locuri;
 • asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă şi posibilităţi de utilizare a apei şi stingătoare de incendiu, subliniindu-se că pentru acele mânăstiri amplasate izolat, în locuri greu accesibile sau chiar inaccesibile autospecialelor pompierilor, această dotare minimă, dublată de instruirea corespunzătoare a personalului, pot salva construcţia de la distrugere;
 • în situaţia izbucnirii unui incendiu, se va asigura operativ evacuarea persoanelor din construcţie, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare şi cu anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.