Orașul SUCEAVA

Respectă!

Implică-te! Suceava în imagini

Audierea publică „Dialogul social şi rolul important al societății civile”

Data publicării
Categoria

Vineri, 3 August 2012, Federația Patronală IMM din Judeţul Suceava, Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava şi Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM, au organizat la Shopping City Suceava, audierea publică cu tema Dialogul social si rolul important al societății civile.

Scopul audierii publice a fost prezentarea unor puncte de vedere cu privire la propunerile de modificare a Legii 62/2011 a dialogului social, impactul asupra activităţii patronatelor şi identificarea poziţiilor faţă de această lege.

Comisia de experţi a audierii publice a fost formată din Constantin Harasim (Subprefect al judeţului Suceava), Liliana Agheorghicesei (Vicepresedinte a Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România) și Aleodor Nichifor (Vicepreşedinte al Blocului Naţional Sindical, filiala Suceava).

La eveniment au participat din partea instituţiilor deconcentrate din judeţul Suceava – Directia Generală a Finanţelor Publice Suceava, Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava.

Societatea civilă suceveană a fost reprezentată de Sindicatul Cartel ALFA Suceava şi Sindicatul Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Suceava, Patronatul IMM din judeţul Suceava, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Patronatul Serviciilor Publice Suceava (PSP Suceava), Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO), Fundaţia Umanitară Clopot Suceava. La audierea publică a participat şi mass media locală.

Plecând de la problemele identificate, reprezentanţii patronatelor, sindicatelor, autorităţilor şi instituţiilor publice locale, oamenii de afaceri şi organizaţiile neguvernamentale, şi-au exprimat în scris, punctul de vedere cu privire la gradul în care Legea dialogului social asigură libertatea de organizare a patronatelor, precum şi soluţiile lor pentru a se ajunge la o lege a dialogului social cu caracter democratic.
Patronatele şi-au exprimat dezacordul cu privire la propunerile de abrogare a Legii 62/2011 a dialogului social şi de adoptare a unei Ordonanţe de Urgenţă privind organizarea şi funcţionarea sindicatelor, patronatelor, negocierilor colective, conflictelor de muncă şi Consiliul Economic şi Social, atrăgând atenţia asupra preluării de către sindicate a iniţiativei legislative. De asemenea, patronatele au evidenţiat faptul că la nivel local, societatea civilă există, dar nu este suficient promovată, astfel încât grupurile afectate, să îşi formuleze public amendamentele şi să îşi argumenteze în mod expert opiniile.

Reprezentanţi ai ONG-urilor au susţinut că derularea unui dialog social real şi calitativ cu autorităţile este strict necesară pentru exprimarea publică a intereselor părţilor interesate. În prezent, se remarcă o lipsă de implicare a tuturor actorilor sociali în luarea deciziilor, orice modificare afectând societatea civilă.

Oamenii de afaceri prezenţi la eveniment, şi-au exprimat dezacordul cu privire la constituirea patronatelor doar de către angajatori din acelaşi sector de activitate, definit prin apartenenţa obiectului principal de activitate, la aceeaşi diviziune, grupă sau clasă, conform codului CAEN.

Propunerile venite din partea sindicatelor privesc negocierea prevederilor unei noi legi a dialogului social, în care să fie implicaţi toţi factorii: Guvern, patronate şi sindicate reprezentative. O altă soluţie propusă este dată de existenţa unui Cod al Muncii sub umbrela căruia fiecare angajat să se simtă apărat de posibile abuzuri.

Ulterior audierii publice, grupul de iniţiativă va întreprinde si alte demersuri pentru ca Legea dialogului social să devină o lege în consens cu prevederile Constituţiei României, Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, aquis-ului Uniunii Europene şi cu bunele practici în domeniu.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.