Orașul SUCEAVA

Fii unic!

Implică-te! Suceava în imagini

Deschiderea anului universitar 2014-2015 la USV

Data publicării
Categoria

Anul universitar 2014-2015 debutează la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava sub semnul recunoașterii performanțelor didactice şi ştiinţifice.

Agenția Română pentru Asigurarea Calităţii în Învățământul Superior (ARACIS) a acordat, la finalul anului trecut, instituției calificativul „Grad de încredere ridicat”, cea mai înaltă recunoaștere pe care o poate avea o universitate în sistemul național de învățământ. USV obţine consecutiv acest statut, valabil timp de cinci ani, după ce, în anul 2008, i-a fost acordat același calificativ în urma evaluării instituționale efectuate de către comisiile ARACIS. Din luna iunie 2014, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este membru al Consorțiului Universitar Academica Plus, alături de universitățile 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Lucian Blaga Sibiu, Petrol și Gaze din Ploiești, Valahia din Târgoviște, cele din Oradea și din Pitești.

Participând la activitățile acestei structuri inter-universitare, USV urmărește susținerea procesului de modernizare a învățământului superior, promovarea mobilităților studențești la nivel național, valorificarea cât mai eficientă a potențialului uman și material de care dispun universitățile partenere etc. Pe de altă parte, pe parcursul anului trecut, universitatea a susținut diverse proiecte cu impact pentru comunitatea locală. Astfel, a fost coorganizator al primei ediţii a Festivalului Internaţional al Școlilor de Teatru (5-12 Iunie 2014) și al Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică (1-11 Iulie 2014).

În planul ofertei educaționale, în noul an universitar portofoliul domeniilor de studii masterale al Universității Ștefan cel Mare din Suceava s-a îmbogățit cu programele Drept European (la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică) și Rețele de comunicații și calculatoare (la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor). Urmare a sesiunilor de admitere din iulie și septembrie, în anul academic 2014-2015, aproximativ 2200 de studenți vor începe studiile de licență cu frecvență și la distanță, la cele 43 de programe de studii, iar peste 1000 de studenți vor urma studii de masterat la cele 33 programe. De asemenea, Universitatea Ștefan cel Mare deschide oportunități de studiu pentru românii de pretutindeni. Studenților din primul an li se vor alătura 107 de etnici români din Republica Moldova și Ucraina, la studii de licență, și alți 17 la studii de masterat.

Sub coordonarea a 38 de profesori universitari, USV organizează studii doctorale pentru 14 domenii (Calculatoare și tehnologia informației, Filologie, Ingineria materialelor, Inginerie electrică, Inginerie electronică și telecomunicații, Inginerie mecanică, Istorie, Silvicultură, Economie, Contabilitate, Administrație Publică, Inginerie industrială, Geografie și Filosofie), la concurs fiind scoase 80 locuri, din care 30 bugetate. În cele două sesiuni de admitere s-au înmatriculat 60 de doctoranzi.

Absolvenții care aleg să studieze la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava sunt atrași de dinamismul și deschiderea instituției care se fac vizibile prin programele de cooperare internațională derulate de USV și care acordă șanse mari tinerilor studenți de a avea o experiență de învățare europeană, dar și de calitatea bazei materiale care este o premisă pentru succesul în învățare.

În pofida subfinanțării învățământului și a cercetării, în ciuda persistenței efectelor crizei economice, conducerea USV a decis menținerea taxelor de școlarizare la nivelul anului anterior. Astfel, în acest an universitar taxele de școlarizare pentru învățământul cu taxă la licență se încadrează între un minim de 2.000 lei / an și un maxim de 4.000 de lei / an, la masterat între 2.500 și 2.900 lei / an, iar la doctorat taxele sunt între 3.000 și 3.500 de lei / an.

Urmărind obiective strategice de dezvoltare în planul cercetării științifice prin întărirea bazei științifice și tehnologice, dar și prin încurajarea competitivității la nivel internațional, Universitatea Suceava implementează cinci proiecte internaționale de cercetare de tipul FP7 (cu finanțare de la Comisia Europeană prin Programul Cadru 7 al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative / 2007-2013). De asemenea, universitatea este implicată, împreună cu parteneri din Ucraina, în derularea a două proiecte transfrontaliere, finanțate de către Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.

În prezent, în cadrul universității sunt active 11 programe de cercetare – dezvoltare și formare a resurselor umane ce beneficiază de finanțări prin fonduri structurale, proiecte finanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) și Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE), parte dintre acestea fiind inițiate și contractate de către USV, celelalte derulându-se în parteneriat cu alte universități din țară.

Cadrele didactice USV au fost implicate în anul academic trecut în procesul de editare, sub egida universității, a 12 reviste științifice, dintre care una este cotată ISI (Advances in Electrical and Computer Engineering, cotată ISI cu factorul de impact 0,642), iar nouă publicații sunt indexate în cel puțin 3 baze de date internaționale: Journal of Applied Computer Science & Mathematics; Journal of Food and Environment Safety; Revista de turism; Analele Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava. Fascicolul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică; Atelier de traduction; Meridian Critic. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie, Literatură; ANADISS; Codrul Cosminului; Tehnomus – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Tehnologies.

Cooperarea internațională dezvoltată de către USV creează un cadru de manifestare a activităților academice și de cercetare în context lărgit, prin derularea de proiecte în parteneriat, universitatea beneficiind de cadrul a 87 de protocoale de parteneriat încheiate cu universități din Europa, America de Nord, Africa, Asia, dintre acestea 29 fiind acorduri cu universități din Republica Moldova și cu instituții academice din Ucraina.

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava oferă oportunități de studiu și plasament în țările europene prin cele 159 de acorduri Erasmus+ realizate cu 113 universități partenere. În anul academic care s-a încheiat 95 studenți au avut statutul de student Erasmus, urmând un program de studiu sau de plasament într-o universitate europeană parteneră. De asemenea, 28 cadre didactice au efectuat misiuni de predare în universitățile europene din țări precum Spania, Portugalia, Franța, Austria, Turcia, Germania, iar 49 de cadre didactice și nedidactice au beneficiat de programe de formare continuă.

În noul an academic 107 de studenți vor beneficia de stagii de studiu și plasament prin programele de cooperare de tip Erasmus. În acest an universitar 30 de cadre didactice vor efectua misiuni de predare și 50 de cadre didactice vor beneficia de stagii de formare într-una din universitățile partenere în cadrul programului Erasmus. Pe parcursul anului universitar anterior, Programul de mobilități Erasmus a oferit oportunități de studiu în cadrul Universității Suceava pentru 16 studenți provenind de la universități partenere din țările europene (Franţa, Turcia, Spania, Italia).

Pentru anul universitar 2014-2015 USV conducerea USV a decis menținerea acelorași taxe pentru cazare ca și în anul universitar încheiat, deși costurile utilităților au crescut. Căminele studențești oferă condiții de viață și de studiu decente, beneficiind de servicii și dotări moderne, precum și conexiune la internet. USV pune la dispoziția studenților un număr de 1105 locuri de cazare în cămine. Începând cu acest an universitar, USV oferă în plus față de anul trecut un număr de 42 de locuri de cazare în corp N. Tarifele variază în funcție de condițiile oferite de spațiul de cazare și de categoria în care se înscrie fiecare student (student care studiază fără taxă, student care studiază cu taxă, student care studiază fără taxă cu părinți cadre didactice, studenți care studiază cu taxă și cu părinți cadre didactice), astfel că cel mai mic preț posibil este de 90 lei, iar tariful maxim ajunge la 360 lei.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.