Orașul SUCEAVA

Gândește!

Implică-te! Suceava în imagini

Situaţia pieţei muncii la 30 Iunie 2011

Data publicării
Categoria

Conform ANOFM Suceava, rata şomajului la sfârşitul lunii iunie continuă trendul descrescător înregistrat de la începutul anului, valoarea acestui indicator ajungând la 4,19 %, în scădere cu 0,22% faţă de luna trecută.

În perspectiva şomajului înregistrat la nivel naţional, judeţul nostru se plasează cu 0,59% sub rata medie a şomajului pe ţară, calculată la 4,78% în această perioadă. Numărul de persoane care au ales să se înregistreze ca şomeri în evidenţele agenţiei şi care a condus la actuala pondere a şomerilor în totalul populaţiei active a judeţului, a ajuns la 10635 de persoane, din care 4.765 au dreptul la indemnizaţia de şomaj. Predominant în stocul de şomeri rămân în continuare bărbaţii (56%). Femeile, deşi mai puţine ca număr în evidenţele noastre, sunt mai interesate în ridicarea nivelului de instruire, ponderea acestora în numărul cursanţilor Centrului de Formare Profesională al agenţiei fiind de 55,6%.

Statistica şomerilor înscrişi la cursuri în primul semestru al anului 2011. În cursul acestui an 616 şomeri din judeţ au optat pentru înscrierea la unul din cursurile organizate de agenţia noastră, 343 din aceştia fiind femei, în majoritate beneficiari de indemnizaţie de şomaj (408 şomeri indemnizaţi). Cei mai mulţi au urmat cursuri de calificare şi recalificare, 83 alegând un curs de iniţiere. Ponderea cea mai mare în numărul cursanţilor o au persoanele rezidente în mediul rural (58%), iar pe categorii de vârstă, mai mult de jumătate (51,2%) sunt tineri sub 25 de ani, cei mai puţini având vârsta peste 45 ani (10%). În prima jumătate a acestui an cei mai mulţi cursanţi au optat pentru calificarea în meseriile de coafor şi bucătar, cursul de operator calculator, preferat de majoritatea şomerilor în anii precedenţi ajungând al treilea în ordinea numărului de participanţi.

Servicii personalizate pentru reintegrarea în muncă a salariaţilor disponibilizaţi colectiv. În contextul crizei economice şi financiare globale, Uniunea Europeană sprijină statele membre afectate de disponibilizări prin finanţarea din Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG) a unui ansamblu de măsuri active destinate reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor disponibilizate colectiv, printre care:

  • asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, reorientare profesională şi competenţe în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicării, promovarea antreprenoriatului;
  • alocaţii pe durată limitată pentru căutarea unui loc de muncă sau pentru participarea la activităţi de formare profesională continuă;
  • măsuri pentru stimularea lucrătorilor defavorizaţi sau în vârstă în vederea revenirii pe piaţa muncii.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a fost desemnată solicitant şi autoritate pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG. În acest sens, facem cunoscut angajatorilor din toate sectoarele de activitate ale judeţului condiţiile de accesare a fondului FEAG, pentru a identifica unităţile administrativ teritoriale afectate de disponibilizări colective care corespund unuia din următoarelor criterii de intervenţie:

  • concedierea a cel puţin 500 de salariaţi ai unei întreprinderi într-o perioadă de 4 luni, inclusiv lucrătorii concediaţi de furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii în cauză;
  • concediere a cel puţin 500 de salariaţi într-o perioadă de 9 luni, în special în întreprinderi mici şi mijlocii, intr-un sector CAEN 2;
  • nu sunt îndeplinite criteriile de intervenţie 1 şi 2, dar disponibilizările de personal au un impact semnificativ asupra ocupării şi asupra economiei locale.

Angajatorii care sunt în situaţia demarării unui program de disponibilizări colective cu întrunirea criteriilor de eligibilitate de mai sus, vor fi evaluaţi de solicitant (ANOFM) în vederea accesării măsurilor active finanţate din FEAG.

Publicitate

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.