Orașul SUCEAVA

Informează-te!

Implică-te! Suceava în imagini

Voluntariatul în situaţii de urgenţă

Data publicării
Categoria

În ultimii ani, pe plan internaţional şi naţional se constată creşterea frecvenţei de apariţie a categoriilor de riscuri care ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile, patrimoniul, precum şi manifestarea de noi riscuri generate îndeosebi de accelerarea tendinţelor de globalizare, schimbări climatice radicale, diversificarea activităţilor economice, în cadrul cărora se utilizează, produc şi comercializează substanţe şi materiale periculoase.

La producerea unor situaţii de urgenţă, unele comunităţi ar putea fi nevoite să reacţioneze prin forţe proprii, pe perioade de timp limitate. În prima linie, în astfel de situaţii, se vor afla membrii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.

Normele legale în vigoare definesc voluntariatul în serviciile de urgenţă drept activitatea de interes public desfăşurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgenţă voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă, iar beneficiar al voluntariatului este desemnată comunitatea în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat, reprezentată de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Principiile care guvernează această activitate sunt, la rândul lor, definite de legiuitor, după cum urmează:

  • implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
  • selecţionarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalităţii de şanse;
  • participarea ca voluntar numai pe baza consimţământului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;
  • încadrarea şi promovarea voluntarului conform pregătirii şi, respectiv, rezultatelor obţinute în cadrul serviciului de urgenţă voluntar;
  • asumarea liber consimţită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune activitatea în serviciul de urgenţă voluntar.

Potrivit statisticilor realizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în ţara noastră peste şase milioane de oameni locuiesc în zone cu risc crescut la dezastre. Evenimentele generatoare de situaţii de urgenţă nu pot fi evitate, însă, uneori, acestea pot fi gestionate iar efectele lor pot fi reduse.

În aceste condiţii, rolul voluntarilor în prevenirea, limitarea efectelor şi înlăturarea consecinţelor producerii unor situaţii de urgenţă a devenit extrem de important.

În judeţul Suceava serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă sunt constituite în toate cele 114 comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale, în scopul apărării vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.

Conform legii, aceste servicii au în compunere un compartiment de prevenire, grupe şi echipe de intervenţie specializate, constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă.

În multe localităţi autorităţile locale au înţeles importanţa şi au depus eforturi susţinute pentru organizarea, încadrarea şi dotarea voluntarilor. Astfel, în acest moment, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de pe teritoriul judeţului însumează în dotarea proprie 73 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă funcţionale, urmând ca în viitorul apropiat să fie achiziţionate şi altele.

Promo

Lasă un comentariu

Foloseşte cu încredere: <a href="" title=""></a> <strong></strong> <em></em> <blockquote></blockquote>

Încercăm să avem o politică liberală vizavi de comentarii.
Te rugăm să menții o atmosferă pozitivă și constructivă în mesajele tale sau riști să ai accesul blocat.